Imagine IC gaat voor erfgoeddemocratie

Co-collectielab

Ontwikkelen

Het co-collectielab onderzoekt nieuwe methoden van collectief beheer, gedeeld tussen instellingen én particulieren. In het lab werken particuliere eigenaren van objecten, collecties en archieven samen met medewerkers van publieke archieven, musea en andere verzamel- en beheersinstellingen.

Samen verkennen ze hoe en waar dingen het efficiëntst en op de meest dynamisch manier toegankelijk worden gemaakt voor een publiek. Daarbij wordt rekening gehouden met verwachtingen en (on)mogelijkheden. Ook vindt in het co-collectielab afstemming plaats over de betekenis waarmee de dingen worden ontsloten.

co-collectie lab imagine IC

Het co-collectielab is een professioneel netwerk, waarin o.a. het Stadsarchief Amsterdam, OBA, Amsterdam Museum en het RCMC met Imagine IC op zoek gaan naar een nieuwe balans tussen collectiebeheers‐ en participatieve belangen. Behoud van context en biografie is daarbij de inzet van alle partners in het lab.

Ook onderzoeken de partners hoe we de belangen van participanten én de formele eisen van beheer en behoud van erfgoedinstellingen beter op elkaar kunnen afstemmen en hoe particulieren en formele erfgoedinstellingen samen een beheersnetwerk van collecties kunnen vormen.

Het co-collectielab is in 2016 door Imagine IC opgezet.