Vluchtverhalen

We hebben bij de maque­tte van Tussen­land­ing een mooie col­lec­tie boeken gecureerd die alle­maal vluchtver­halen vertellen, allen op weer een andere manier. De boeken zijn een mooie voor­berei­d­ing op een bezoek of op de gesprekken ron­dom Tussen­land­ing. Bek­ijk de agen­da voor actuele data.

Je leent alle boeken bij onze huisgenoot OBA Bijlmer­plein, dus kom snel langs! 

De bijen­houd­er van Alep­po — Christy Lefteri

Een goede dag om te ster­ven — David Danish

Een korte geschiede­nis van angst — Antoni­je Nino Žalica

Asiel­zoek­er in Ned­er­land — Yusuf Abdi Mohamed

De vluchtel­ing, de grenswacht en de rijke Jood — Arnold Grunberg

Lay­la, van paleis naar AZC — Irma Tomey

Bede aan de zee — Khaled Hosseini

Pape­gaai vloog over de IJs­sel — Kad­er Abdolah

De reis van de lege flessen — Kad­er Abdolah

Ik hoor er niet meer bij — Car­olien Ceton & Sergej Kreso

De goede immi­grant — Dipsaus

Wereld in Nood: Vluchtelin­gen — Ceri Roberts

De ondankbare vluchtel­ing — Dina Nayeri

Prob­lem­s­ki Hotel — Dim­itri Verhulst

Yus­ra Mar­di­ni — Vlinderslag

Achter­lat­en & opnieuw begin­nen — Elias van der Plicht

De Knikkers van Qadir — Leo Bor­mans & Qadir Nadery

Hoe ik tal­ent voor het lev­en kreeg — Rodaan Al galidi

Wij zijn gevlucht — Malala Yousafzai

Vluchtelin­gen­stad — Bem Rawlence

Exit West — Mohsin Hamid

Susan Abul­hawa — Ocht­end in Jenin

Min Ji Lee — Pachinko

Alleen de bergen zijn mijn vrien­den — Behrouz Boochani

Wat is de wat — Dave Eggers

Geplaatst op
Delen

Gerelateerd

Geen zoekresultaten gevonden.