Videoverslag: Terugblik Keti Koti 2021

Op 1 juli 2021 was het een feestelijke dag bij Imag­ine IC! We organ­iseer­den in samen­werk­ing met stu­dio Mei­boom het eerste Keti Koti-scholenont­bi­jt maar deden daar­naast nog meer! 

Samen met Cul­tureel Zuidoost bun­delden we de kracht­en om Ams­ter­dam Zuidoost op de kaart te zetten als cul­turele plek in Ams­ter­dam. We sloten aan bij FREE HERI HERI FOR ALL, een con­cept van KIP Repub­lic en een ini­ti­atief om Ams­ter­dam te vereni­gen door de hele stad uit te nodi­gen om een heri heri maalti­jd te eten en zo geza­men­lijk dan wel sym­bol­isch de afschaffing van Slav­ernij op 1 juli 1863, samen te her­denk­ing en te vieren. De maalti­j­den waren bereid door het Suri­naams Buf­fet met behulp van vrijwilligers. 

Daar­naast waren er spe­ciale ten­toon­stellin­gen te zien bij Imag­ine IC: Imag­ine IC stond dit jaar stil bij de in 2019 overleden activist Perez ‘Apakanaike’ Jong Loy. Perez was een activist die op ver­schil­lende ter­reinen zich ver­roerde. Daar­naast waren de crea­turen van Rita Maas­damme te zien. Rita Maas­damme was een voorvechter van het vertellen van het inclusieve slav­ernij ver­haal. Hier­voor heeft ze een grote col­lec­tie van diorama’s, crea­turen en kled­ing gecreëerd die zij gebruik­te om over­al in het land en overzee dit ver­haal over te bren­gen. De verza­mel­ing tafer­e­len vertellen het ver­haal van de trans-Atlantis­che slav­ernij en han­del in slaafge­maak­ten. OBA organ­iseerde een spo­ken word open podi­um in samen­werk­ing met Melody Moon. De dag was voor her­hal­ing vat­baar en voor nu kijken we met veel plezi­er de video’s terug: 

Geplaatst op
Delen

Gerelateerd

Geen zoekresultaten gevonden.