Videoverslag: Gespreksstof: 55 jaar Bijlmer

Op 25 novem­ber 2023 ston­den we stil dat 55 jaar gele­den het echt­paar Kees en Tru­us Copray als eerste bewon­ers de sleu­tel in ont­vangst namen van hun nieuwe won­ing in de flat Hoo­go­ord in de Bijlmer. 

Om dit te vieren organ­iseerde Imag­ine IC in samen­werk­ing met het Stads­deel Zuidoost op don­derdag 23 novem­ber 2023 een nieuwe edi­tie van Gespreksstof. We hebben aan de hand van twee pan­elge­sprekken met oud­ere- en nieuwere Bijlmer bewon­ers teruggekeken maar ook vooruit­gekeken naar de toekomst van ons stadsdeel. 

We vroe­gen Jonge Reporters om een mooie reportage te mak­en, die nu te zien is op onze Youtube. Volg je ons al op Youtube? Vol­gen kan hier.

Geplaatst op
Delen

Gerelateerd

Geen zoekresultaten gevonden.