Verscherpte COVID-maatregelen in huis

Zojuist heeft het demis­sion­air kabi­net nieuwe maa­trege­len aangekondigd.

Het goede nieuws is dat ons huis nog steeds toe­ganke­lijk is voor bezoek. Het betekent echter wel dat, met ingang van aanstaande maandag, ons huis iedere dag vanaf 17u ges­loten zal zijn. Ook is het dra­gen van een mond­kap­je ver­plicht en houden we 1,5 meter afs­tand van elka­ar. Bij bezoek aan een geor­gan­iseerd even­e­ment zullen we vra­gen om je coronatoegangsbewijs. 

OBA Imag­ine IC doet er alles aan om een bezoek aan onze locatie zo veilig mogelijk te mak­en voor al onze bezoek­ers. Hopelijk zien we je snel weer in ons huis!

Tot slot willen we iedereen enorm veel sterk­te wensen in deze moeil­ijke en uitda­gende peri­ode. Zorg goed voor jezelf en voor elkaar.

Geplaatst op
Delen

Gerelateerd

Geen zoekresultaten gevonden.