SHEBANG kan beginnen!

Na een lang voor­tra­ject waarin we o.a. Not Yet SHEBANG opzette is het bin­nenko­rt toch echt tijd voor SHEBANG! Een inter­dis­ci­plinair kun­st & cul­tu­urlab, een plek voor exper­i­ment in Ams­ter­dam Zuidoost. Een plek voor kun­ste­naars en denkers om mét elka­ar nieuwe ont­dekkin­gen te doen, nieuw werk te mak­en. Een plek waar het pub­liek kan beleven hoe din­gen ontstaan maar ook een plek waar het pub­liek actief vorm kan geven aan deze ideeën. SHEBANG is een ini­ti­atief van het Cul­tu­ur Con­sor­tium Zuidoost met als ini­ti­atiefne­mende part­ners: Bijlmer Park­the­ater, CBK Zuidoost en wij, Imag­ine IC.

We zullen in ver­schil­lende blokken aan de slag gaan ron­dom ver­schil­lende thema’s met diverse gastcu­ra­tors. Een mix van per­for­mance, beeldende kun­st, erf­goed en nog veel meer! 

Het eerste kwartaal is het the­ma ‘Rad­i­cale Ruimte’ onder lei­d­ing van gastcu­ra­tor Richard Kofi. Hij zal met een groep mak­ers aan de slag gaan. Er zullen ver­schil­lende pub­lieke momenten zijn en de onder­zoekspe­ri­ode wordt afges­loten met een groots pub­liek event. 

We hebben er zin in! We houden jul­lie op de hoogte. 

Met dank aan co-financier­ing door: Stads­deel Zuidoost en het Ams­ter­dams Fonds voor de Kunst.

Beeld: Not Yet SHEBANG

Geplaatst op
Delen

Gerelateerd

Geen zoekresultaten gevonden.