Nog enkele plekken voor scholen beschikbaar voor het Keti Koti-scholenontbijt 2023 (inmiddels VOL!)

Het keti Koti-scholenont­bi­jt is een pro­gram­ma voor leer­lin­gen uit groep 7 en 8 van ver­schil­lende Ams­ter­damse stads­de­len. Tij­dens het Keti Koti-scholenont­bi­jt ont­moeten leer­lin­gen van basiss­c­holen uit de ver­schil­lende stads­de­len elka­ar en staan ze samen stil bij de beteke­nis van Keti Koti, voor anderen en voor henzelf. 

Gedurende het pro­gram­ma leren de leer­lin­gen elka­ar ken­nen en wis­se­len ze ken­nis, emoties en betekenis­sen van Keti Koti met elka­ar uit. Voor de uitwissel­ing zoeken we vooral nog scholen uit Ams­ter­dam West en Noord. Leuk? Aan­melden kan nu via onder­staand aan­meld­for­muli­er, vol = vol, inschri­jven gaat op basis van wie het eerst komt…

Dit jaar vin­dt het ont­bi­jt plaats op 28, 29 en 30 juni 2023. Meer infor­matie over pro­gram­ma en voor­waar­den zijn te vin­den in het aan­meld­for­muli­er.

Update maart 2023: inmid­dels zit het scholenont­bi­jt 2023 vol. Voor aan­meldin­gen voor 2024 kun je mailen naar educatie@imagineic.nl voor aan­melden en/of infor­matie tzt. 

Met dank aan: Fonds voor Cul­tu­ur­par­tic­i­patie, Emer­ald Social Return Fund Ams­ter­dam, Mas­ter­plan Zuidoost en de Rein­wardt Acad­e­mie, ROC Ams­ter­dam en Mocca

Geplaatst op
Delen

Gerelateerd

Geen zoekresultaten gevonden.