Keynote van Imagine IC bij Connecting The Archives

Onze Jules is keynote speaker tijdens Connecting The Archives van Het Nieuwe Instituut op 30 september. Kijk je mee of koop een ticket voor de sessies op locatie! Aanmelden kan via de website.

Het Nieuwe Instituut, in samenwerking met een groot aantal spelers uit het ontwerpveld, is dit jaar gestart met de voorbereidingen voor het vormen van het netwerk Archieven Design en Digitale Cultuur. Het netwerk stimuleert kennisdeling over behoud en beheer van collecties op het gebied van design en digitale cultuur, verbindt collecties en maakt deze toegankelijk. De afgelopen maanden hebben een visiegroep en vier werkgroepen – Netwerk en instrumentarium, Methode, Programma en Infrastructuur – gewerkt aan het vormgeven van een integrale werkwijze die alle betrokken partijen in het netwerk in staat stelt een methode, instrumentarium en kennis te ontwikkelen, te delen en daarmee de bestaande infrastructuur te verstevigen.

Op woensdag 30 september a.s. komen de werkgroepleden samen om de ontwikkelde kennis met elkaar te delen. Nu, halverwege het proces van het ontwikkelen van het programma en de organisatiestructuur van het netwerk, presenteert iedere werkgroep live de eerste resultaten en schetst een beeld van waar de komende periode naartoe gewerkt zal worden. Een deel van de presentaties is online te volgen. De dag wordt afgesloten met een keynote van Imagine IC, die ook via de livestream is te bekijken.

De werkopvatting van Imagine IC stelt dat erfgoed een proces is dat continu doorloopt. Het gaat niet slechts om het verleden maar ook om het hier en nu: het gaat om erfgoed van ‘actueel samenleven’. Dat betekent niet alleen concreet op zoek gaan naar personen en netwerken die mee kunnen en willen doen aan participatieprojecten maar ook gevoelig zijn voor onzichtbare gezichten en niet-hoorbare stemmen. Daardoor krijgen of eisen ze ook hun plek aan de erfgoedtafel. Jules Rijssen is als verzamelnetwerker verbonden Imagine IC en neemt ons aan de hand van enkele cases mee in het complexe en dynamische proces van meerstemmigheid, erfgoeddemocratie en emotienetwerken.

Geplaatst op
Delen

Gerelateerd

Geen zoekresultaten gevonden.