Imagine IC bij The Power Of Museums Conferentie

Afgelopen week was Danielle in Praag voor ICOM’s The Pow­er Of Muse­ums Con­fer­en­tie. Danielle is COMCOL’s (het com­mit­tee voor verza­me­len) voorzit­ter dus had een druk pro­gram­ma! En natu­urlijk wordt Imag­ine IC ook gerep­re­sen­teerd, onze but­tons zijn over­al 😉. Tij­dens zo’n grote con­fer­en­tie is het alti­jd leuk om collega’s van over de hele wereld te spreken en wat meer te vertellen over Imag­ine IC. We doen namelijk steeds meer inter­na­tion­aal werk.

Tij­dens de con­fer­en­tie is de nieuwe muse­um defin­i­tie is aangenomen! Naast enkele tek­stuele aan­passin­gen voegt de nieuwe tekst ter­men als ‘diver­siteit’, ‘duurza­amheid’ en het ‘samen­werken met gemeen­schap­pen’ toe aan de muse­umde­fin­i­tie. Lees meer over de nieuwe muse­um defin­i­tie en bek­ijk hieron­der wat foto’s:

Geplaatst op
Delen

Gerelateerd

Geen zoekresultaten gevonden.