NIEUW: de Gekookte Geschiedenis Podcast

In samen­werk­ing met KIP Repub­lic is Imag­ine IC de Gekook­te Geschiede­nis pod­cast ges­tart! Gekook­te Geschiede­nis is een dig­i­taal ken­nis­cen­trum over de eet­cul­tu­ur en het keuken-erf­goed van de trans-Atlantis­che dias­po­ra. Door de con­nec­tie te mak­en met het verleden ont­dekken we hoe eet iden­titeit is gevor­md en hoe dit tegen­wo­ordig onze gewoon­ten en tra­di­ties ron­dom eten bepaald heeft. Gekook­te Geschiede­nis heeft een eigen web­site, die hier te vin­den is.

In de eerste pod­cast aflev­er­ing prat­en we, op weg naar 10 okto­ber de “dag van de MARRONS” met Cul­tu­ur Weten­schap­per, Kun­ste­naar, en Muzikant Andre Mosis over de eet tra­di­ties, gewoon­ten en geschiede­nis van de Mar­rons in Suri­name. In het bij­zon­der de Afi­in­gi. Een soep die bij­na alti­jd op tafel staat bij spe­ciale gelegenheden. 

Geplaatst op
Delen

Gerelateerd

Geen zoekresultaten gevonden.