Expertmeeting met Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)

Van 2 april tot 8 april 2017 heeft een delegatie van Aucaanse Marrons uit Diitabiki, Suriname, een bezoek gebracht aan Nederland ter verkenning van de vraag om ondersteuning bij het realiseren van een Marronmuseum in Diitabiki.

Expertmeeting met Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)
Expertmeeting met Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)

Tal van erfgoedinstellingen werd bezocht; op 3 april 2017 gaven Marlous Willemsen en Jules Rijssen een presentatie over het werk van Imagine IC. Ingezoomd werd op het betrekken van mensen binnen en buiten de gemeenschap en op participatie van jongeren in het bijzonder. Diverse werkmethodes passeerden de revue, waaronder het concept van emotienetwerken dat Imagine IC ontwikkelt i.s.m. de Reinwardt Academie. Ook werd het voorbeeld van ons werk over Zwart Beraad werd toegelicht. Hierdoor ontstond er een geëngageerd gesprek over onder meer de vraag of ex-militairen aanwezig zijn bij de herdenking van slachtoffers die zijn gevallen tijdens de binnenlandse oorlog (1986-1991)? Vele Aucaanse Marrons zijn toen door militairen willekeurig gedood. Hoe organiseer je erfgoedwerk hierover? Met welk doel?

Vervolgens nam Jules op vrijdag 7 april deel aan de expertmeeting in het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem. Tijdens deze bijeenkomst stond centraal de vraag hoe het Aucaanse museum te realiseren. De delegatie was geïnspireerd geraakt  door de erfgoedpraktijkvoorbeelden en blijft met Imagine IC zo intensief en concreet mogelijk in contact voor de naaste toekomst. De delegatie en tevens afvaardiging van het grootopperhoofd / Gaanman Bono Velanti bestond uit mevr. Fidelia Graand Galon, dhr. Wensley Misiedjan, dhr. John Setoe Misiedjan en dhr. Johan Djani. Als tolk trad op de cultureel antropoloog Thomas Polimé. Een bezoekersprogramma Erfgoed en expertmeeting werden georganiseerd  in het kader van  het programma Gedeeld Cultureel Erfgoed van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in samenwerking met de projectpartners Dutch Culture en Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland.

Geplaatst op
Delen

Gerelateerd

Geen zoekresultaten gevonden.