Even voorstellen: Priscilla

Het is weer tijd voor een nieuwe ‘even voorstellen’ want we hebben er een nieuwe col­le­ga bij! Omdat onze edu­ca­tor Eline ons ver­lat­en heeft om in het onder­wi­js aan de slag te gaan, zocht­en we iemand die haar plek kon innemen. En die hebben we gelukkig gevon­den in de vorm van Priscil­la! Priscil­la begon 1 novem­ber bij Imag­ine IC en inmid­dels kun­nen we ons het kan­toor niet meer voorstellen zon­der haar. Tijd dat jul­lie haar ook leren kennen! 

Hoi, mijn naam is Priscil­la en werk sinds novem­ber bij Imag­ine IC in de rol Edu­catie. Mijn voor­naam­ste taak zal zijn om de edu­catie programma’s te ontwikke­len voor en met het po, vo, mbo en hbo.

Na mijn studie mode en kun­st­e­d­u­catie in Antwer­pen ben ik aan de slag gegaan als docent in het mbo-onder­wi­js. Mijn ervar­ing in het onder­wi­js zorgt voor een breed per­spec­tief op wat er nodig kan zijn om leer­lin­gen en stu­den­ten aange­haakt te kri­j­gen bij gesprekken over erf­goed. Ik hoop samen met mijn collega’s bij hen de erf­goed­wi­jsheid te ver­groten en zo meer erf­goed­de­moc­ra­tie te stimuleren.

Naast mijn werk ben ik graag met vrien­den, lees ik graag een goed boek of kijk ik graag naar inter­es­sante doc­u­men­taires met mijn kat Loki op de bank. Ook leer ik graag nieuwe tal­en; op dit moment ben ik Ned­er­landse gebarentaal en Haï­ti­aans Cre­ools aan het leren, zo hoop ik nog meer verbind­ing te mak­en met mensen. Ik kijk er naar uit om iedereen bij en rond Imag­ine IC te ontmoeten!

Priscil­la is te bereiken via educatie@imagineic.nl.

Geplaatst op
Delen

Gerelateerd

Geen zoekresultaten gevonden.