Even voorstellen: onze nieuwe collega Ardjuna!

Ard­ju­na Can­dot­ti is onze nieuwe pro­ject­coör­di­na­tor Verza­me­len. Ze zal zich onder andere bezighouden met de ontwik­kel­ing en real­isatie van verza­mel- en ten­toon­stelling­spro­jecten. Eerder was zij onder meer werkza­am als edu­ca­tor en ten­toon­stellings­mak­er bij het Indisch Herin­ner­ings­cen­trum en Ams­ter­dam Muse­um. ‘Ik geloof sterk in de werk­ing van een democ­ra­tis­che benader­ing van erf­goed en heb veel zin om in deze func­tie, samen met iedereen in het netwerk en mijn nieuwe collega’s bij Imag­ine IC, bij te dra­gen aan de samen­stelling van de erf­goed­col­lec­tie van Zuidoost, de stad en het land!’

Ard­ju­na is te bereiken via projectcoordinatie@imagineic.nl.

Geplaatst op
Delen

Gerelateerd

Geen zoekresultaten gevonden.