Even voorstellen: drie nieuwe stagiaires die samenwerken

We hebben naast Bente en Mar­got ook Kar­ti­ka, Helmer en Kseni­ja die stage lopen en onder­zoek doen bij Imag­ine IC dit voor­jaar! Tijd dat ze zich voorstellen! 

Wij zijn Kar­ti­ka, Helmer en Kseni­ja. Als drie stu­den­ten vanu­it ver­schil­lende oplei­din­gen hebben wij elka­ar ont­moet bij de minor Soci­aal Pro­fes­sion­al in Kun­st en Cul­tu­ur. Op basis van onze gemeen­schap­pelijke inter­ess­es in met name musea, muziek en ver­haal zijn wij terecht gekomen bij Imag­ine IC waar wij vol ent­hou­si­asme het team mogen ver­sterken. Ons doel is om uitein­delijk te komen tot een inter­gen­er­a­tion­eel soci­aal-artistieke project waar­bij jong en oud met elka­ar in gesprek zullen gaan over thema’s die in de gen­er­aties van vroeger hebben afge­speeld en nu afspe­len. We zullen de resul­tat­en op de blog delen! 

Geplaatst op
Delen

Gerelateerd

Geen zoekresultaten gevonden.