Even voorstellen: Chanah

Inmid­dels heeft Sascha haar stage afgerond en is het stok­je overge­dra­gen aan Chanah. We stellen haar graag voor:

Mijn naam is Chanah en ik zal de komende 4 maan­den stagelopen bij Imag­ine IC! Deze stage is onderdeel van de bach­e­lor Cul­tureel Erf­goed aan de Rein­wardt Acad­e­mie. Mijn inter­ess­es liggen vooral bij edu­catie en par­tic­i­patie bin­nen het erf­goed­veld. Naast mijn studie werk ik bij het Joods Muse­um Junior, bezoek ik zelf ook graag musea, hou ik van naar de film gaan, shop­pen in kringloop­winkels en uit­gaan met vrienden.

Tij­dens mijn stage ga ik de eerste stap­pen ver­richt­en richt­ing het opzetten van een Jon­geren Redac­tie bij Imag­ine IC. Dit is een jon­geren tak die hun eigen activiteit­en gaan bedenken bin­nen Imag­ine IC. Hier­voor ga ik onder­zoek doen naar wat jon­geren motiveert om zich te verbinden aan een cul­turele instelling.

Ik ben erg ent­hou­si­ast over mijn stage bij Imag­ine IC omdat dit een mooie kans is om mijn op school geleerde ken­nis toe te passen in de prak­tijk. Ik vind Imag­ine IC een erg inspir­erende en vernieuwende organ­isatie door hun par­tic­i­patieve en inclusieve manier van erf­goed verza­me­len. Ik verwacht hier veel te leren!

Imag­ine IC wenst Chanah een leuke stage-peri­ode en mocht je inter­esse hebben om aan te sluiten bij de jon­geren redac­tie, je kan haar mailen op stagiaire@imagineic.nl.

Geplaatst op
Delen

Gerelateerd

Geen zoekresultaten gevonden.