Even voorstellen: Bibi

We zit­ten deze zomer niet stil achter de scher­men! Zo is er een wis­sel­ing in het team waar hopelijk met de komst van Bibi weer wat rust zal wed­erk­eren. Bibi is onze nieuwe Project Coör­di­na­tor en is op 1 augus­tus begonnen bij Imag­ine IC! Ze zal zich o.a. bezighouden met de real­isatie van verza­mel- en tentoonstellingsprojecten. 

Tijd dat jul­lie Bibi beter leren kennen!

Mijn naam is Bibi en ik ben net ges­tart als de nieuwe pro­ject­coör­di­na­tor bij Imag­ine IC. Ik zal me o.a. bezighouden met de ontwik­kel­ing en real­isatie van verza­mel- en tentoonstellingsprojecten.

Als kun­sthis­tori­cus liggen mijn inter­ess­es bij kun­st, erf­goed en onze (kolo­niale) geschiede­nis. Naast Imag­ine IC ben ik momenteel ook werkza­am als pro­ject­man­ag­er en extern con­ser­va­tor bij het Van Abbe­mu­se­um. Daar­naast reis ik graag, dom­pel ik me onder in een goed boek of binge­watch ik een span­nende serie. Ben ver­zot op zow­el het koken zelf, als het eten: na mijn ont­bi­jt ben ik al bezig met wat ik als avond­maalti­jd wil.

Ik kijk er enorm naar uit om mijn collega’s beter te leren ken­nen en om bij te mogen dra­gen aan alle mooie doe­len die Imag­ine IC zich gesteld heeft, om met democ­ra­tisch erf­goed­w­erk een inclusieve samen­lev­ing te creëren.

Nou Bibi, we kun­nen je alvast vertellen dat het wel goed komt met de lekkere lunch­es in de Bijlmer want er is genoeg te halen ron­dom het Bijlmer­plein. Welkom in het team en we kijken uit om met je te werken! 

Bibi is te bereiken via projectcoordinatie@imagineic.nl.

Geplaatst op
Delen

Gerelateerd

Geen zoekresultaten gevonden.