Erfgoedmakers: Afschaffing Slavernij gelanceerd

Op 19 juni 2019 was de kick-off van Erfgoedmakers: Afschaffing Slavernij. In de workshop Erfgoedmakers spreken leerlingen uit het primair- en voortgezet onderwijs over de waarde van voorwerpen en tradities. In elke workshop staat één voorwerp centraal. Samen bepalen we: is dit voorwerp waardevol genoeg om in een museum te plaatsen? En is het ‘ons’ erfgoed? Om dit te bepalen maken we gebruik van de gespreksmethode ‘emotienetwerken’. Dit is een methode die gevoelens van een divers gezelschap bij een erfgoed-item bespreekbaar maakt, ook als gevoelens botsen. Luisteren naar elkaar en proberen je in een ander te verplaatsen spelen hierbij een belangrijke rol.

Nieuw Erfgoedmakers programma: Afschaffing Slavernij

Speciaal voor de jaarlijkse nationale herdenking afschaffing slavernij op 1 juli en Black History Month Amsterdam ontwikkelden we in samenwerking met de Geert Groote School uit Amsterdam-Zuid en Onze Wereld uit Amsterdam Zuidoost het nieuwe erfgoedmakers programma: Afschaffing Slavernij. Leerlingen van groep 8 van beide scholen kwamen samen om gedachten uit te wisselen over het thema. Ze deden dit aan de hand van het ontbijtbord dat ontworpen is door Studiomeiboom dat gemaakt is ter gelegenheid van het Keti Koti-ontbijt op 1 juli 2013 voorafgaand aan de herdenking van 150 jaar Afschaffing Slavernij in Suriname en de Antillen.

Erfgoedmakers Afschaffing Slavernij gelanceerd
Erfgoedmakers Afschaffing Slavernij gelanceerd

Aan het begin van het programma wordt het bord gepresenteerd en worden leerlingen gevraagd hun emotie bij het voorwerp uit te drukken met een emoji. De sterkte van de emotie kunnen ze uitdrukken door hun emoji dichtbij het voorwerp te plakken of juist veraf. Tijdens de kick-off leverden dit een beeld op van vooral veel neutrale emoji’s, omdat leerlingen niet goed wisten wat het voorwerp is. Een enkeling koos op basis van de symbolen op het voorwerp voor een boze of verdrietige emoji.

Vervolgens gaan de leerlingen uiteen in groepen om meer te leren over het voorwerp, waar het voorwerp voor staat, wat het betekent voor leerlingen van beide scholen en voor diverse mensen in ons land. Ook gaan ze in gesprek over vragen als: is dit voorwerp erfgoed? Hoort het in een museum thuis? En wat is je persoonlijke binding met het voorwerp of met de herdenking van de afschaffing van de slavernij op 1 juli?

Aan het einde van de kick-off kwamen alle leerlingen bij elkaar om opnieuw te praten over de emoties die het voorwerp bij hen oproept. Ze konden hun eerste emoji laten hangen of vervangen door een andere. Dit leverde een heel ander beeld op. Leerlingen lieten zien en lichtten toe dat zij zich meer verbonden voelden met het voorwerp – en vooral met het thema/waar het voorwerp voor staat. Maar niet alleen de relatie tot het voorwerp en het thema was veranderd. Leerlingen hebben naar elkaar geluisterd en hebben ervaren hoe verschillend zij het thema ‘Afschaffing Slavernij’ kunnen beleven. De leerlingen waren het er bijna allemaal over eens dat het thema slavernij (meer) aandacht verdient in het museum, bijvoorbeeld door dit bord te tonen, om meer mensen te leren en te vertellen over de betekenis van deze geschiedenis.

Erfgoedmakers Afschaffing Slavernij gelanceerd voor keti koti
Erfgoedmakers Afschaffing Slavernij gelanceerd voor keti koti

Boek het programma nu

Het programma is nu te boeken voor primair- en voortgezet onderwijs, voor één of twee lesuren.

Heeft u vragen en/of interesse? Neem dan contact op met de afdeling educatie. Dit kan per telefoon: 020 489 48 66 of per email: educatie@imagineic.nl

Geplaatst op
Delen

Gerelateerd

Geen zoekresultaten gevonden.