Bijzondere openingstijden deze lente

Er komen weer een aan­tal nationale vri­je dagen aan. We zijn dan niet alti­jd open. Bek­ijk dus alti­jd even onze open­ingsti­j­den voor­dat je ons wilt bezoeken. Hieron­der op een rijt­je hoe OBA Imag­ine IC met deze spe­ciale dagen omgaat: 

Goede vri­jdag 7 april 2023 — Open
Pasen 9 en 10 april 2023 — Ges­loten
Kon­ings­dag 27 april 2023 — Ges­loten
Bevri­jd­ings­dag 5 mei 2023 — Open
Hemel­vaart 18 mei 2023 — Ges­loten
Pinksteren 28 en 29 mei 2023 — Gesloten 

Geplaatst op
Delen

Gerelateerd

Geen zoekresultaten gevonden.