Aanmelden voor het Keti Koti-scholenontbijt 2022

Het keti koti scholenont­bi­jt voor leer­lin­gen uit groep 7 & 8 uit ver­schil­lende Ams­ter­damse stadsdelen.

Schrijf je in op de educatie nieuwsbrief van Imagine IC om op de hoogte te blijven van het
Keti Koti-scholenontbijt

Tij­dens het Keti Koti-scholenont­bi­jt ont­moeten de leer­lin­gen elka­ar en staan ze samen stil bij de beteke­nis van Keti Koti.

Het project vin­dt plaats in samen­werk­ing met stu­dio Mei­boom en stu­den­ten van ROC Col­lege Cen­trum en de Rein­wardt Academie.

Schri­jf je alvast in voor het ont­bi­jt van 2022!

Geplaatst op
Delen

Gerelateerd

Geen zoekresultaten gevonden.