Aanmelden event


Hartelijke groet,

Noni May Betcke | Com­mu­ni­catie Marketing

(werkza­am van maandag t/m donderdag)

Imag­ine IC │020–489 48 66

Bijlmer­plein 393 │1102 DK Amsterdam

Imag­ine IC – Erf­goed up to date!

Imag­ine IC agenda:

We hebben weer een Face­book pag­i­na! Like on hier

Meer info, aan­melden & de volledi­ge Imag­ine IC agenda

Dagelijks te zien: de Vit­rine van Zuidoostvol din­gen en herin­ner­in­gen van een bij­zon­der gewone buurt

Houd onze web­site in de gat­en voor nieuwe activiteit­en: www.imagineic.nl
Aan­melden voor de nieuws­brief om uitn­odigin­gen te ont­van­gen kan 
hier.


Hartelijke groet,

Noni May Betcke | Com­mu­ni­catie Marketing

(werkza­am van maandag t/m donderdag)

Imag­ine IC │020–489 48 66

Bijlmer­plein 393 │1102 DK Amsterdam

Imag­ine IC – Erf­goed up to date!

Imag­ine IC agenda:

We hebben weer een Face­book pag­i­na! Like on hier

Meer info, aan­melden & de volledi­ge Imag­ine IC agenda

Dagelijks te zien: de Vit­rine van Zuidoostvol din­gen en herin­ner­in­gen van een bij­zon­der gewone buurt

Houd onze web­site in de gat­en voor nieuwe activiteit­en: www.imagineic.nl
Aan­melden voor de nieuws­brief om uitn­odigin­gen te ont­van­gen kan 
hier.


Hartelijke groet,

Noni May Betcke | Com­mu­ni­catie Marketing

(werkza­am van maandag t/m donderdag)

Imag­ine IC │020–489 48 66

Bijlmer­plein 393 │1102 DK Amsterdam

Imag­ine IC – Erf­goed up to date!

Imag­ine IC agenda:

We hebben weer een Face­book pag­i­na! Like on hier

Meer info, aan­melden & de volledi­ge Imag­ine IC agenda

Dagelijks te zien: de Vit­rine van Zuidoostvol din­gen en herin­ner­in­gen van een bij­zon­der gewone buurt

Houd onze web­site in de gat­en voor nieuwe activiteit­en: www.imagineic.nl
Aan­melden voor de nieuws­brief om uitn­odigin­gen te ont­van­gen kan
 hier.

Delen