Zuidoost Talk ‘Tussen Gaasp & Gracht’

Datum
donderdag 29 september 2022
Tijd
19:30
Locatie

New Metropolis Zuidoost
Bijlmerplein 876
1102 MG Amsterdam

Afsluitende bijeenkomst in New Metropolis Zuidoost

Tussen Gaasp & Gracht is een project en ten­toon­stelling (te zien van 8 juli t/m 2 okto­ber bij Muse­um Van Loon en Imag­ine IC) dat ver­halen vertelt over de his­torische en heden­daagse verbind­ing tussen de huidi­ge stads­de­len Zuidoost en Centrum.

In deze afs­lui­tende bijeenkomst kijken we samen met het pub­liek ‑buurt­be­won­ers, bewon­ers van Ams­ter­dam, bezoek­ers van de ten­toon­stelling- graag terug op het project Tussen Gaasp & Gracht en de verbind­ing tussen Zuidoost en Cen­trum aan de hand van drie thema’s; Stedelijke ontwik­kel­ing, Food en Groen erf­goed. Elk van de drie thema’s zal wor­den ingeleid door een ervar­ings­deskundi­ge waar­naar er de mogelijkheid is voor reflec­tie, gesprek en vragen.

Het is aan te raden de ten­toon­stelling Tussen Gaasp & Gracht – Ver­halen uit twee stads­de­len in Imag­ine IC en Muse­um Van Loon te bek­ijken, maar het is niet noodza­ke­lijk. Reserveer alvast je plek­je in de zaal via de web­site van New Metrop­o­lis Zuidoost.

Datum: 29 sep­tem­ber 2022
Tijd: 19.30 uur
Locatie: Let op, het gesprek is bij New Metrop­o­lis Zuidoost
Kosten: Gratis, wel een plek reserveren.

Datum
donderdag 29 september 2022
Tijd
19:30
Locatie

New Metropolis Zuidoost
Bijlmerplein 876
1102 MG Amsterdam

Delen

Gerelateerd

Geen zoekresultaten gevonden.