Nu te zien: Wie zegt dat? Samen geschiedenis een plek geven. (VERLENGD TOT 20 augustus!)

Datum
vrijdag 7 april 2023 -
zondag 20 augustus 2023
Tijd
Locatie

Museum Van Loon

Keizersgracht 672

1017 ET Amsterdam

+31 (0)20 6245255

Naar aan­lei­d­ing van de samen­werk­ing tussen Muse­um Van Loon en Imag­ine IC opent Muse­um Van Loon in april een nieuwe ten­toon­stelling ‘Wie Zegt Dat?’. In deze ten­toon­stelling wor­den vanaf 7 april 2023 ver­schil­lende ver­halen verteld over kolo­ni­aal verleden en eeuwen­lange door­w­erk­ing; over kracht en burg­er­schap; over ruimte nemen om ruimte te claimen.

Samen met Imag­ine IC en SpeakUp­World heeft Muse­um Van Loon een serie open­har­tige bijeenkom­sten opgezet, waarin deel­ne­mers uit de geza­men­lijke netwerken en de teams van de organ­isaties gesprekken hebben gevo­erd over wat er nodig is om je te herken­nen in de pub­lieke ruimte van musea. Ruimte biedend aan de kracht van de ver­halen van de deel­ne­mers, die vanu­it hun blik naar muse­um en col­lec­tie hebben gekeken, zijn thema’s en ver­halen naar boven gehaald die in de fysieke col­lec­tie Van Loon besloten liggen; de ten­toon­stelling maakt ze zichtbaar. 

De ten­toon­stelling opent aan de vooravond van het Nation­aal Her­denk­ings­jaar Slav­ernij en is te zien tot en met zondag 16 juli 2023 bij Muse­um Van Loon. 

Datum
vrijdag 7 april 2023 -
zondag 20 augustus 2023
Tijd
Locatie

Museum Van Loon

Keizersgracht 672

1017 ET Amsterdam

+31 (0)20 6245255

Delen

Gerelateerd

Geen zoekresultaten gevonden.