Verzamelen bij de koffie: Waar luister je naar?

Datum
donderdag 30 september 2021
Tijd
11:00
- 12:30 uur
Locatie

OBA Imagine IC

Jes­si­ca Dik­moet en Ser­gio Berren­stein als radi­ogas­ten in het pro­gram­ma Een ander per­spec­tief van Imag­ine IC op radio Mart. Beeld Noni May Betcke.

Waar luis­ter je naar?

In Ams­ter­dam Zuidoost zijn er diverse programma’s op ver­schil­lende lokale radiozen­ders te beluis­teren. Van (familie)nieuws uit overzee tot amuse­mentspro­gram­ma’s. Waar luis­ter je naar? En waarom luis­ter jij ernaar? En wat is of zijn je favori­ete zenders?

Geza­men­lijk met jou willen wij prat­en over onder­w­er­pen waar naar je graag luistert. 

Wij zijn ook op zoek naar oude radio’s voor een ten­toon­stelling over de lokale radio.  Dus mocht je een hebben, neem hem maar dan mee naar de bijeenkomst. 

Gas­theer

De gas­theer voor deze bijeenkomst is Frits van Eyck, directeur en pro­gram­ma­mak­er van RAZO en woonachtig in de Bijlmer. 

Over Verza­me­len bij de koffie

Imag­ine IC organ­iseert regel­matig een koffiemo­ment voor oud­eren uit de buurt. In ons werk om het dagelijks lev­en in de buurt te doc­u­menteren, horen we graag over je lev­en in Zuidoost. Met jouw herin­ner­in­gen draag je bij aan het archief van de buurt. 

Verza­me­len bij de koffie: Waar luis­ter je naar?

Datum: don­derdag 30 sep­tem­ber 2021

Tijd: inloop 10.30 uur, 11.00–12.30 uur

Locatie: Imag­ine IC, Bijlmer­plein 393, 1102 DK Ams­ter­dam Zuidoost 

Toe­gang: gratis

Aan­melden via jules@imagineic.nl of 06–417 65 745 

De bijeenkomst wordt filmisch vast­gelegd voor het buurtarchief. Mocht je bezwaar hebben gefilmd te wor­den, laat het ons van tevoren weten. 

Imag­ine IC doc­u­menteert het dagelijks lev­en in de buurt, om in stad en land erf­goed­col­lec­ties aan te vullen. 

Deze bijeenkomst vin­dt plaats in het kad­er van het project Tune In dat wordt mogelijk gemaakt door het Mon­dri­aan Fonds. Imag­ine IC wordt onder­s­te­und door het AFK. Met dank aan het Kick­start Cultuurfonds. 

Coro­na­maa­trege­len: we houden de coronaregels in acht. Houden 1,5 meter afs­tand van elkaar. 

Datum
donderdag 30 september 2021
Tijd
11:00
- 12:30 uur
Locatie

OBA Imagine IC

Delen

Gerelateerd

Verzamelbijeenkomst De opkomst van de lokale media in Amsterdam Zuidoost

Dagelijks Leven

Tune In, Fade Out

Zuidoost kent een lange traditie van media-maken. Wat begon als radiopiraterij is inmiddels uitgegroeid tot een enorm divers netwerk van lokale radiomakers. Tune In, Fade Out laat je kennis maken met de makers van toen en nu. Ook onderzoekt het de luisterbehoeften van de bewoners van Zuidoost. Heeft radio hedendaags nog wel een plek in ons luistergedrag?