Verzamelen bij de koffie: Vrijheid

Datum
donderdag 20 mei 2021
Tijd
11:00
Locatie

Head­er beeld: Mon­u­ment Holen­drecht ter her­denk­ing van het verzet en de bevri­jd­ing.
Foto: Hans Mooren

We nodi­gen u uit om deel te nemen aan de vol­gende Verza­me­len bij de koffie op 20 mei 2021. We prat­en over Vri­jheid en de belev­ing ervan. Op 4 mei jl. her­dacht­en wij 76 jaar einde van de Tweede Werel­door­log. In Zuidoost zijn er vele per­so­n­en met een eigen oor­logsver­haal. Niet alleen ver­halen over de Tweede Werel­door­log maar ook andere oor­logen die hun lev­en op één of andere manier bli­jvend hebben beïnvloed.

Hoe wordt vri­jheid door u ervaren? Staat u ook stil bij de Nationale Doden­her­denk­ing? Welke andere her­denkin­gen zijn belan­grijk voor u? En hoe gaat u ermee om?

We organ­is­eren dit keer twee bijeenkom­sten bij ons in huis. Hieron­der meer infor­matie over de tij­den. Er is i.v.m. de coro­na maa­trege­len beperk­te ruimte dus aan­melden is verplicht. 

De gas­theer van deze Verza­me­len bij de koffie is Hans Mooren, inwon­er, fotograaf, lid van het lokaal 4 en 5 mei Comité Zuidoost en lid van het comité Her­denk de Feb­ru­ar­is­tak­ing 1941 daarmee betrokken bij een aan­tal her­denkin­gen in de stad.

Hans Mooren door Auke van der Hoek
  
Imag­ine IC organ­iseert regel­matig een koffiemo­ment voor oud­eren uit de buurt. In ons werk om het dagelijks lev­en in de buurt te doc­u­menteren, horen we graag over uw lev­en in Zuidoost. Met uw herin­ner­in­gen draagt u bij aan het archief van de buurt.
 
Verza­me­len bij de koffie: Vri­jheid
Datum: 
don­derdag 20 mei 2021
Tijd: 
Sessie 1: 11:00 uur — 12:30 uur.
  Sessie 2: 13.30 uur — 15.00 uur.

Wilt u aangeven aan welke sessie u wilt deel­ne­men? Er kun­nen max­i­maal 10 per­so­n­en per groep.

Waar: Imag­ine IC, Bijlmer­plein 393, 1102 DK Ams­ter­dam Zuidoost
Toe­gang: 
gratis, aan­melden via info@imagineic.nl.
De bijeenkomst wordt filmisch vast­gelegd voor het buurtarchief. Mocht u bezwaar hebben gefilmd te wor­den, laat het ons van tevoren weten.

Imag­ine IC doc­u­menteert het dagelijks lev­en in de buurt, om in stad en land erf­goed­col­lec­ties aan te vullen.

Datum
donderdag 20 mei 2021
Tijd
11:00
Locatie
Delen

Gerelateerd

Geen zoekresultaten gevonden.