Queer Geschiedenismaand: Vervolging en verzet vanwege seksuele geaardheid

Datum
donderdag 16 maart 2023
Tijd
10:30
- 12:00 uur
Locatie

Imagine IC

Bijlmerplein 393

1101DK Amsterdam

In het kad­er van de 3de Queer Geschiedenis­maand organ­iseert Imag­ine IC de eerstvol­gende ‘Verza­me­len bij de koffie’ op don­derdag 16 maart 2023, van 10.30 ‑12.00 uur, in samen­werk­ing met IHLIA en Roze in Verzet over LHBTIQ+, verzet en (oorlogs)vervolging.

Tij­dens de Tweede Werel­door­log wer­den mensen van­wege hun sek­suele geaard­heid door de nazi-Duitse bezetter ver­vol­gd. Velen van hen- zoals bijvoor­beeld Jeff Last en Frie­da Belin­fante — zat­en in het verzet en lever­den op hun manier een bij­drage in het gevecht tegen de bezetter. Velen hebben de weg gelegd voor wie nu kun­nen en mogen zijn. Nog steeds wor­den LHBTIQ+-ers gedis­crim­i­neerd en ver­vol­gd. Ams­ter­dam Zuidoost stond lange tijd bek­end als een veilige haven voor LHBTIQ+.

Ken jij ver­halen van lhbti+ers die tij­dens de Tweede Werel­door­log actief in het verzet waren? Of voor­beelden van per­so­n­en die meer recen­telijk met ver­vol­ging en uit­sluit­ing te mak­en hebben en verzet daarte­gen? En geldt Ams­ter­dam Zuidoost nog steeds als een veilige woon- en leef­plek? Ken jij daar­van voor­beelden? Kom en deel jouw ervarin­gen en herin­ner­in­gen met elkaar.

Imag­ine IC organ­iseert een regel­matig koffiemo­ment voor oud­eren uit de buurt. Met uw herin­ner­in­gen brei­den we ons buurtarchief uit.

Verza­me­len bij de koffie: Ver­vol­ging en verzet van­wege sek­suele geaard­heid
Datum: Don­derdag 16 maart 2023
Tijd: 10.30 — 12.00 uur 
Locatie: Imag­ine IC, Bijlmer­plein 393, 1102 DK Ams­ter­dam
Toe­gang: gratis, maar aan­melden verplicht. 

Datum
donderdag 16 maart 2023
Tijd
10:30
- 12:00 uur
Locatie

Imagine IC

Bijlmerplein 393

1101DK Amsterdam

Delen

Gerelateerd

Geen zoekresultaten gevonden.