Verzamelen bij de koffie: Tussenlanding 

Datum
donderdag 30 november 2023
Tijd
10:00
- 12:00 uur
Locatie

Imagine IC
Bijlmerplein 393
1102 DK Amsterdam Zuidoost

We nodi­gen u graag uit voor de laat­ste edi­tie van Verza­me­len bij de koffie van dit jaar op 30 novem­ber 2023. Tij­dens deze edi­tie hebben we het over de maque­tte van (voor­ma­lig) asiel­zoek­er­scen­trum Klom­p­jan in Markelo. 

In de ten­toon­stelling Tussen­land­ing is deze maque­tte van (voor­ma­lig) asiel­zoek­er­scen­trum Klom­p­jan in Marke­lo te zien. De maque­tte is sinds 1 novem­ber 2023 bij Imag­ine IC voor een ‘Tussen­land­ing’!

Verdiepend gesprek
Hoe geven we beteke­nis aan tijdelijkheid? Aan plekken van verbli­jf, waar­bij tijdelijk voor eenieder die daar is een andere lengte heeft en tijd anders aan­voelt. Waar­bij de plek bot­sende gevoe­lens en betekenis­sen behelst. Waar rouw om het ver­lies van een oud thuis en het vieren van een nieuw thuis samenkomen. Wat voor ieder anders voelt, anders inge­vuld wordt. Hoe ziet herin­neren aan verd­we­nen plekken eruit? En hoe kun­nen deze mon­u­ments of the mind ook een plek kri­j­gen in het col­lec­tieve verhaal?

Deze gesprekken zijn niet bedoeld om het eens te wor­den of elka­ar te over­tu­igen. In deze gesprekken kijken we met elka­ar naar de maque­tte en delen we onze gevoe­lens en ervarin­gen. 

Over ‘Verza­me­len bij de koffie’
Imag­ine IC organ­iseert regel­matig een koffiemo­ment voor oud­eren uit de buurt. In ons werk om het dagelijks lev­en in de buurt te doc­u­menteren, horen we graag over uw lev­en in Zuidoost. Met uw herin­ner­in­gen draagt u bij aan het archief van de buurt. 

Tussen­land­ing is sinds 1 novem­ber 2023 te zien bij Imag­ine IC.

Val je niet bin­nen de doel­groep van Verza­me­len bij de koffie maar wil je wel graag mee prat­en? We organ­is­eren meer gesprekken ron­dom de maque­tte. Zie hier!

Verza­me­len bij de koffie: Tussen­land­ing
Datum: Don­derdag 30 novem­ber 2023
Tij­den: 10.30 — 12.00 uur (inloop vanaf 10.00 uur)
Toe­gang: Gratis.
Locatie: OBA Imag­ine IC, Bijlmer­plein 393, 1102 DK Ams­ter­dam Zuidoost
Aan­melden: via info@imagineic.nl 

De bijeenkomst wordt filmisch vast­gelegd voor het buurtarchief. Mocht je bezwaar hebben gefilmd te wor­den, laat het ons van tevoren weten.

Datum
donderdag 30 november 2023
Tijd
10:00
- 12:00 uur
Locatie

Imagine IC
Bijlmerplein 393
1102 DK Amsterdam Zuidoost

Delen

Gerelateerd

Geen zoekresultaten gevonden.