Verzamelen bij de koffie Pomrecepten

Datum
maandag 23 mei 2022
Tijd
11:00
- 12:30 uur
Locatie

OBA Imagine IC

Bijlmerplein 393

1102 DK Amsterdam

Tij­dens deze edi­tie van Verza­me­len bij de koffie hebben we het over pom! Van pom wordt gezegd dat het van Joodse oor­sprong is. Pom is vol­gens velen één van de lekker­ste gerecht­en uit de Suri­naamse keuken. Maar wat is Pom? En hoe wordt de beste pom gemaakt vol­gens jou? Over deze en andere vra­gen prat­en wij met elka­ar. Breng en deel jouw pom­re­cepten met ons én neem wat eigen gemaak­te pom mee om te proeven!

Onder lei­d­ing van Ayra Kip, schri­jver, fondswerv­er en cre­ative direc­tor bij KIPRepub­lic. Ze is mede bedenker van het stad­spro­ject ‘Free Heri Heri’, het jaar­lijks ini­ti­atief dat lan­delijk Keti Koti her­denkt door het gratis weggeven van duizen­den Heri Heri maalti­j­den. Haar passie voor eten heeft geleid tot het ontwikke­len van een nieuw plat­form genaamd gekook­te geschiede­nis, een online archief dat ver­halen over eet­cul­tu­ur verzameld.

Over ‘Verza­me­len bij de koffie’
Imag­ine IC organ­iseert regel­matig een koffiemo­ment voor oud­eren uit de buurt. In ons werk om het dagelijks lev­en in de buurt te doc­u­menteren, horen we graag over uw lev­en in Zuidoost. Met uw herin­ner­in­gen draagt u bij aan het archief van de buurt. 

Gastvrouw
De gastvrouw voor deze bijeenkomst is Ayra Kip.

Verza­me­len bij de koffie: Pom­re­cepten
Datum: Maandag 23 mei 2022
Tij­den: 11.00 — 12.30 uur (inloop vanaf 10.30 uur)
Toe­gang: Gratis.
Locatie: OBA Imag­ine IC, Bijlmer­plein 393, 1102 DK Ams­ter­dam Zuidoost
Aan­melden: via info@imagineic.nl 

De bijeenkomst wordt filmisch vast­gelegd voor het buurtarchief. Mocht je bezwaar hebben gefilmd te wor­den, laat het ons van tevoren weten. 

Datum
maandag 23 mei 2022
Tijd
11:00
- 12:30 uur
Locatie

OBA Imagine IC

Bijlmerplein 393

1102 DK Amsterdam

Delen

Gerelateerd

Geen zoekresultaten gevonden.