Verzamelen bij de Koffie: Ik weet waar je huis woont

Datum
donderdag 26 januari 2023
Tijd
10:30
- 12:00 uur
Locatie

Imagine IC
Bijlmerplein 393
1102DK Amsterdam Zuidoost

Aanmelden via info@imagineic.nl (!)

Op don­derdag 26 jan­u­ari 2023 organ­iseert Imag­ine IC de eerste Verza­me­len bij de koffie. Dit gesprek is spe­ci­aal bedoeld voor senioren.

Hoe kun­nen kolo­niale objecten bij­dra­gen aan de omgang met het kolo­niale verleden en bij­dra­gen aan een toekomst waarin iedereen zich thuis voelt? Waar horen deze kolo­niale objecten thuis? En wat is een kolo­ni­aal object nou eigen­lijk? Deze vra­gen bespreekt Imag­ine IC graag met jou en iedereen die zich betrokken voelt bij dit onderwerp.

In ver­schil­lende gesprekken onder­zoeken we de relatie tussen kolo­ni­aal object en thuis­gevoel. Met de cen­trale vraag: Welke objecten in de col­lec­tie van het Tropen­mu­se­um roepen a sense of home op?

Tij­dens Verza­melge­sprekken willen we deze vraag verder onder­zoeken bin­nen het project: Ik weet waar je huis woont. Heb jij gedacht­en, menin­gen en/of gevoe­lens over de col­lec­ties van het Tropen­mu­se­um? Wat zou je willen bespreken in een open gesprek met mede-geïnteresseerden?

Bij inter­esse bieden wij ver­volgge­sprekken aan én een bezoek aan het depot van het Tropen­mu­se­um.

Kom op de 26ste meep­rat­en. Meld je alvast aan!

Verza­me­len bij de Koffie: Ik weet waar je huis woont
Tijd: 10:30 — 12:00 uur met koffie/thee en wat lekkers
Toe­gang: gratis — Aan­melden via info@imagineic.nl in ver­band met catering

Dit project maakt deel uit van Press­ing Mat­ter, een vier­jarig inter­na­tion­aal onder­zoek­spro­gram­ma naar kolo­ni­aal erfgoed.

Datum
donderdag 26 januari 2023
Tijd
10:30
- 12:00 uur
Locatie

Imagine IC
Bijlmerplein 393
1102DK Amsterdam Zuidoost

Aanmelden via info@imagineic.nl (!)

Delen

Gerelateerd

Geen zoekresultaten gevonden.