Verzamelen bij de koffie: Rituelen

Datum
donderdag 19 augustus 2021
Tijd
10:30
- 12:00 uur
Locatie

OBA Imagine IC

Bijlmerplein 393

1102DK Amsterdam Zuidoost

Tra­di­ties ron­dom her­denken & vieren zijn onderdeel van ons erf­goed. Augus­tus staat in het teken van her­denken & vieren, o.a. 15 augus­tus, einde WO2/Japanse capit­u­latie voor­ma­lig Ned­er­lands-Indië en 17 augus­tus, Tula-Her­denk­ing (ook uitroepen onafhanke­lijkheid Indonesië).

Met welke tra­di­ties ron­dom her­denken ben je opge­groeid? Hoe hebben die zich sinds­di­en ontwikkeld? Dus, welke ele­menten van deze tra­di­ties heb je overgenomen uit je jeugd? Welke zijn aangepast? Wat vind je belan­grijk om door te geven aan de vol­gende gen­er­atie? En, hoe doe je dat/heb je dat gedaan?

Thumbnail aead caa

De host is dit keer Jen­ny van Dalen. Jen­ny van Dalen woont al jaren in Ams­ter­dam Zuidoost en geeft rondlei­din­gen in Zuidoost als stadsvet­er­aan met Bijlmer Tours. Daar­naast heeft ze het Bijlmer Kook­boek geschreven en is ze lid oud­eren advies­raad en het woon­pro­ject Solivi­ta.

Uitn­odig­ing Verza­me­len bij de koffie 
Datum: 
Don­derdag 19 augus­tus 2021
Tijd: 
10:30 — 12:00 uur
Waar:
OBA Imag­ine IC. Bijlmer­plein 393, 1102 DK Ams­ter­dam Zuidoost.
Toe­gang: 
gratis, beperk­te plekken beschik­baar (max. 15 per­so­n­en).
Ver­plicht aan­melden via info@imagineic.nl

De bijeenkomst wordt filmisch vast­gelegd voor het buurtarchief. Mocht je bezwaar hebben gefilmd te wor­den, laat het ons van tevoren weten.

Logo Kickstart Cultuurfonds
AFK met Rood CMYK Liggend

Datum
donderdag 19 augustus 2021
Tijd
10:30
- 12:00 uur
Locatie

OBA Imagine IC

Bijlmerplein 393

1102DK Amsterdam Zuidoost

Delen

Gerelateerd

Geen zoekresultaten gevonden.