Uitnodiging: Imagine IC en Noraly Beyer presenteren Gespreksstof met Nina de la Parra & Sanne Landvreugd

Datum
zondag 11 juni 2023
Tijd
13:30
- 16:00 uur
Locatie

OBA Imagine IC
Bijlmerplein 393
1102 DK Amsterdam Zuidoost

een interactieve middag met muziek, cabaret, spoken word

Graag nodi­gen we je uit voor een spe­ciale edi­tie van Gespreksstof waar­voor we Noraly Bey­er gevraagd hebben een mid­dag te pre­sen­teren waarop spo­ken word arti­est Nina de la Par­ra en top sax­o­fon­iste Sanne Land­vreugd vraagstukken uit hun voorstellin­gen Gods Wegen en Blood­Bitch­es neer­leggen bij het publiek.

Wie zijn wij als Suri­naamse Ned­er­lan­ders, wie mag daar wel of niet bij horen, en wat betekent het om een dubbel­bloed te zijn? Wat zijn excus­es, en wie kan de excus­es aan wie en op welke manier aangeven? Welke vra­gen mag je als acht­jarig meis­je op een Suri­naamse basiss­chool wel of niet stellen?
Verwacht steen­goede muziek (Sanne), spo­ken word, com­e­dy, zang (Nina), met elka­ar dansen en elka­ar bevra­gen (jul­lie!).

Uit­er­aard met een Suri­naams hapje!

Over het pro­gram­ma Gespreksstof:
In de serie Gespreksstof bespreekt Imag­ine IC met gas­ten, part­ners en pub­liek de beteke­nis van din­gen en herin­ner­in­gen van het dagelijks lev­en. Van thema’s als verzet tot thuis­gevoel, van ver­lies tot vasthouden. Samen mak­en we ver­schil­lende zienswi­jzen door de tijd heen en in het nu zicht­baar. Welke beteke­nis heeft het verleden in het heden? Hoe willen we dit bewaren en doorgeven voor de toekomst? En wie zijn ‘we’?

Imag­ine IC en Noraly Bey­er pre­sen­teren Gespreksstof met Nina de la Par­ra & Sanne Land­vreugd
Datum: Zondag 11 juni 2023
Waar: OBA Imag­ine IC
Tijd: inloop vanaf 13.30, start 14.00 uur
Toe­gang: Gratis, aan­melden ver­plicht
Aan­melden via: info@imagineic.nl

De bijeenkomst wordt gefilmd voor ver­slag op onze web­site, social media. Mocht je bezwaar hebben gefilmd te wor­den, laat het ons van tevoren weten.

Met dank aan het VSB fonds. 

Imag­ine IC doc­u­menteert het dagelijks lev­en in de buurt, om in stad en land erf­goed­col­lec­ties aan te vullen. Imag­ine IC wordt gefi­nancierd door het AFK. 

Beeld: Geert Broertjes

Datum
zondag 11 juni 2023
Tijd
13:30
- 16:00 uur
Locatie

OBA Imagine IC
Bijlmerplein 393
1102 DK Amsterdam Zuidoost

Delen

Gerelateerd

Geen zoekresultaten gevonden.