The Holy Seat

Datum
donderdag 27 januari 2022 -
dinsdag 31 mei 2022
Tijd
Locatie

OBA Imagine IC

Vanaf jan­u­ari 2022 neemt Smi­ta James de boven­verdieping van ons pand over voor een inter­ven­tie van Mov­ing Through Rad­i­cal Space #2. Tij­dens SHEBANG gecureerd door Richard Kofi, maak­ten we ken­nis met het eerste werk van James. In het kad­er van every­day black­ness maak­te ze van de gele­gen­heid gebruik om het ver­haal van snorders in het daglicht van de Bijlmer te zetten. Een lange tra­di­tie dat een grot­er ver­haal met zich mee­brengt die Smi­ta in ‘The Holy Seat’ weer onder­streept. Snorders zijn anker­pun­ten die een bepaalde vei­ligheid en vertrouwen met zich mee­bren­gen. Je neemt let­ter­lijk plaats achter in de snorder om te luis­teren naar het ver­haal van de com­mu­ni­ty uit Ams­ter­dam Zuidoost.

Datum
donderdag 27 januari 2022 -
dinsdag 31 mei 2022
Tijd
Locatie

OBA Imagine IC

Delen

Gerelateerd

Geen zoekresultaten gevonden.