Speculate or Die Tryin’ — Save the date

Datum
vrijdag 14 oktober 2022
Tijd
16:00
Locatie

SHEBANG
Hettenheuvelweg 8, Amsterdam Zuidoost

De ten­toon­stelling Spec­u­late or Die Tryin’ start vanu­it het unieke ver­haal van de Bijlmer. Een geschiede­nis waar de ontwik­kel­ing van een nieuw stedelijk gebied sameng­ing met de komst van grote groepen (Ned­er­landse) migranten. Een geschiede­nis waar, tegen het onbe­grip, de ver­drukking en uit­sluit­ingsmechamis­men in, en ondanks grootschalige sloop, de lokale gemeen­schap­pen zelf een onu­itwis­bare stem­pel hebben gedrukt op de iden­titeit van het stads­deel dat we nu Zuidoost noemen.

Een econoom, een jour­nal­ist en een kun­ste­naar zijn samengekomen om vanu­it dit fun­da­ment de mogelijke toekomst van Zuidoost te onder­zoeken. Een pro­jec­tie voor­bij de volledig achter­haalde neolib­er­al­is­tis­che spel­regels van gen­tri­fi­catie zoals die tot de dag van van­daag rou­tine­matig wor­den ingezet. Dit doen ze door de unieke geschiede­nis en het DNA van de Bijlmer te gebruiken om nieuwe spel­regels op te stellen en lokale spel­ers de ruimte te geven zich te manifesteren.

Makers:

Najah Aoua­ki (cura­tor)

Jes­si­ca Dikmoet

gen­uine­fake

Je bent van harte uitgen­odigd voor de open­ing van Spec­u­late or Die Tryin’. De ten­toon­stelling is te zien in ste­den­bouwkundig ontwikkel­ge­bied Ams­tel III in een leegstaand bedri­jf­s­pand vlak­bij met­ro­sta­tion Bullewijk.

Wan­neer: 14 okto­ber 2022
Open: 16:00
Locatie: Het­ten­heuvel­weg 8, Ams­ter­dam Zuidoost

Datum
vrijdag 14 oktober 2022
Tijd
16:00
Locatie

SHEBANG
Hettenheuvelweg 8, Amsterdam Zuidoost

Delen

Gerelateerd

Geen zoekresultaten gevonden.