SHEBANG presenteert: Modeshow van modelabel MAXIVIVE uit Lagos, Nigeria

Datum
woensdag 25 januari 2023
Tijd
18:00
Locatie

SHEBANG
Hettenheuvelweg 8
1101 BN Amsterdam

Ontwer­p­er Papa Oyeye­mi van Nige­ri­aans mod­e­la­bel MAXIVIVE pre­sen­teert op woens­dag 25
jan­u­ari zijn nieuwe project met een bij­zon­dere pre­sen­tatie in ons pand aan de Het­ten­heuvel­weg 8, in Ams­ter­dam Zuidoost. 

In de magis­che voor­ma­lige ten­toon­stellingsruimte van kun­ste­naar
patri­cia kaersen­hout toont Oyeye­mi de film ‘Pink Lounge’ over Safe Hous­es in Lagos met
aanslui­tend de modeshow van zijn nieuwe col­lec­tie: Arti­sanal Wet/Dry 2023.
Voor deze tweede show van MAXIVIVE in Ams­ter­dam gaat cre­ative direc­tor Papa Oyeye­mi een
part­ner­schap aan met SHEBANG en CBK Zuidoost. Met zijn col­lec­tie en pre­sen­tatie bor­du­urt hij
voort op het artistieke con­cept van zijn unieke modeshow vorig jaar waar­bij de mod­ellen over een
dri­jvende cat­walk liepen op de Ams­tel voor Car­ré. Deze spek­takelshow vond plaats in
samen­werk­ing met het SWEETS Hotel Ams­telschut­sluis.
Oyeyemi’s werk is ten­toongesteld in het Roy­al Pavil­ion and Muse­ums, Brighton (VK) en het
Tropen­mu­se­um, Ams­ter­dam (Ned­er­land). Max­i­vive een Nige­ri­aans mod­e­huis dat zich met suc­ces
richt op het vereni­gen van mode, kun­st en activisme. Max­i­vive is te zien geweest op ver­schil­lende
inter­na­tionale medi­aplat­forms, waaron­der Vogue, GQ, CNN en BBC, en was het onder­w­erp van
een orig­inele HBO-doc­u­men­taire getiteld The Leg­end of the Under­ground die in pre­mière ging op
het Tribeca Film Fes­ti­val 2021.

Deuren open: 18:00 uur
Aan­vang pro­gram­ma: 18:30 uur
Datum: 25 jan­u­ari 2023
Locatie: Het­ten­heuvel­weg 8, 1101 BN Ams­ter­dam
Meldt je hier aan voor dit event — aan­melden ver­plicht
NB: Deze show is op uitn­odig­ing, een rsvp geldt voor één persoon.

Datum
woensdag 25 januari 2023
Tijd
18:00
Locatie

SHEBANG
Hettenheuvelweg 8
1101 BN Amsterdam

Delen

Gerelateerd

Geen zoekresultaten gevonden.