Pilot — Keti Koti scholenontbijt

Datum
woensdag 30 juni 2021 -
donderdag 1 juli 2021
Tijd
Locatie

Amsterdam Zuidoost

Imag­ine IC organ­iseert dit jaar samen met Stu­diomei­boom rond 1 juli 2021 een piloteven­e­ment organ­is­eren ter gele­gen­heid van Keti Koti, de jaar­lijkse feestdag waarop de afschaffing van de slav­ernij wordt her­dacht en gevierd. 

De pilot zal bestaan uit ont­bi­jt­bi­jeenkom­sten voor leer­lin­gen van groep 7 en 8 uit het basison­der­wi­js van Ams­ter­dam, waar­bij zij elka­ar leren ken­nen en met elka­ar van gedacht­en wis­se­len over de beteke­nis van Keti Koti nu en in de toekomst.

Interesse als school? Geef je hier op voor de wachtlijst:

Interesse als school? 

Geef je hier op voor de wachtlijst:

  We won’t send you spam. Unsub­scribe at any time.

  Het Keti Koti-scholenont­bi­jt wordt mede-mogelijk gemaakt door: het AFK, AMVJ Fonds, Gravin van Bylandt Sticht­ing, Zabawas, het Kick­start Cul­tu­ur Fonds en de Gemeente Amsterdam

  Datum
  woensdag 30 juni 2021 -
  donderdag 1 juli 2021
  Tijd
  Locatie

  Amsterdam Zuidoost

  Delen

  Gerelateerd

  Geen zoekresultaten gevonden.