Perez Jong Loy: de man achter de ’1873’-button

Datum
vrijdag 25 juni 2021 -
donderdag 30 september 2021
Tijd
Locatie

OBA Imagine IC

Bijlmerplein 393

1102 DK Amsterdam Zuidoost

Perez Jong Loy: de man achter de ’1873’-button

Vri­jdag 25 juni 2021 — VERLENGD

Vanaf Keti Koti staan we bij Imag­ine IC stil bij de in 2019 overleden activist Perez Jong Loy. Perez was een activist die op ver­schil­lende ter­reinen zich ver­roerde. Onver­moeibaar zette Jong Loy zich met zijn Verenig­ing Opo Kon­dre­man (Sta op mede­be­won­ers) in om de slav­erni­jgeschiede­nis in Ned­er­land zicht­baar te mak­en. Zo ini­tieerde hij belan­grijke activiteit­en, waaron­der de her­denk­ing­sop­tocht over de Ams­ter­damse gracht­en en de 1873- but­ton die herin­neren aan het wrange feit dat in de koloniën de slav­ernij in 1863 werd afgeschaft, maar dat de tot slaaf-gemaak­ten nog tien jaar ver­plicht op de plan­tages moesten werken. 

Bij Imag­ine IC vertellen naas­ten in objecten en ver­halen over de beteke­nis van zijn gedacht­en­goed voor van­daag. Ook wor­den in de Vit­rine van Zuidoost voor­w­er­pen uit­gelicht die met zijn gedachte­goed en de afschaffing van slav­ernij te mak­en hebben.

Nu in de Vit­rine van Zuidoost: Perez Jong Loy, de man achter onder meer de ‘1873’-button.

Datum
vrijdag 25 juni 2021 -
donderdag 30 september 2021
Tijd
Locatie

OBA Imagine IC

Bijlmerplein 393

1102 DK Amsterdam Zuidoost

Delen

Gerelateerd

Geen zoekresultaten gevonden.