Madurolezing 2024 door Ineke van Kessel 

Datum
zondag 5 mei 2024
Tijd
14:00
- 00:00 uur
Locatie

OBA Imagine IC
Bijlmerplein 393
1102 DK Amsterdam Zuidoost

Dit jaar zal de Madurolez­ing door Ineke van Kessel gegeven wor­den. Van Kessel is his­tor­i­ca en jour­nal­ist.  Haar werkzame lev­en richte zij zich op actuele kwest­ies in Zuid-Afri­ka. Haar onder­zoek omvat­te sociale en poli­tieke ontwik­kelin­gen en ver­schil­lende aspecten van het democ­ra­tis­er­ing­spro­ces, met een bij­zon­dere inter­esse in sociale beweg­in­gen en mas­sa­me­dia. Daar­naast is ze geïn­ter­esseerd in de West-Afrikaanse geschiede­nis, met name de Goud­kust in de 19e eeuw, en heeft ze een boek gepub­liceerd over de geschiede­nis van Afrikaanse sol­dat­en die in de Goud­kus­tre­gio zijn gerekru­teerd voor het Ned­er­landse kolo­niale leg­er in Oost-Indië. Over deze KNIL sol­dat­en zal haar lez­ing gaan. 

Er is spo­ken word, en een verdiepend gesprek na de lez­ing. Afs­luit­ing met muziek en een hap­je en een drankje. De lez­ing is op 5 mei in OBA Imag­ine IC van 14.00 tot 16.00 uur.

Madurolez­ing Afrika­nen in het KNIL
Datum: 5 mei 2024
Tijd: 14.00 uur
Waar: OBA Imag­ine IC, Bijlmer­plein 393, 1102DK Ams­ter­dam Zuidoost


Meer over 4 en 5 mei in Ams­ter­dam.

Datum
zondag 5 mei 2024
Tijd
14:00
- 00:00 uur
Locatie

OBA Imagine IC
Bijlmerplein 393
1102 DK Amsterdam Zuidoost

Delen

Gerelateerd

Geen zoekresultaten gevonden.