Luister live: Een ander perspectief 6 maart 2023 Ghanees erfgoed & thuis

Datum
maandag 6 maart 2023
Tijd
19:00
- 20:00 uur
Locatie

radio mArt

Elke eerste maandag van de maand maakt Imag­ine IC live vanu­it Egel­donk 50 de radio show Een ander perspectief.

Op 6 maart viert Ghana elk jaar haar onafhanke­lijkheid. We prat­en in deze uitzend­ing met Ken­neth Aidoo en Baafi Owusu Sekyere over Gha­nees erf­goed & thuis. 

Welke rol hebben objecten en tra­di­ties uit Ghana in het dagelijks lev­en hier in Ams­ter­dam Zuidoost? Hebben die dezelfde invulling als in Ghana, of zijn die hier veran­derd? Hoe draagt dit erf­goed bij aan een thuis­gevoel? En wat betekent dit erf­goed voor zow­el jon­gere als oud­ere generaties? 

Veel van deze objecten en tra­di­ties zijn de afgelopen eeuwen doorgegeven van gen­er­atie op gen­er­atie, maar objecten zijn ook tij­dens de kolo­niale tijd uit Ghana meegenomen en terecht­gekomen in musea. Kun­nen deze objecten bij­dra­gen aan de omgang met het kolo­niale verleden? En vooral, aan een toekomst waarin iedereen zich thuis voelt? 

Praat mee!

We gaan graag in gesprek met jul­lie omdat jul­lie input ook erg belan­grijk voor ons is. Bel tij­dens de live uitzend­ing naar 020–4714291 of 020–3541202 om mee te prat­en of onze gas­ten vra­gen te stellen.

Mee luisteren kan via mArt Radio:

Fre­quen­tiesmArt Radio is bij­na over­al in het land te beluis­teren. En wel via: de kabel via 105.5 MHz en de ether via 107,9 MHz
Dig­itenneRadio mArt is via Dig­itenne te beluis­teren bij ‘radio’
Dig­i­tale tv / radioKPN inter­ac­tieve tv: kanaal 1125
XS4ALL: 986
IPTV: 2031
Zig­go: kanaal 1364
Salto live
DAB+Bin­nen DAB+ kun je NIET Radio mArt selecteren. DAB+ is radio luis­teren via een dig­i­taal sig­naal. Hier­mee kun je over­al in Ned­er­land zon­der ruis radio luis­teren zon­der opnieuw af te hoeven stemmen.
Online luis­terenWan­neer je via een inter­ne­tra­dio of via bijvoor­beeld iTunesVLC of Winamp naar Radio mArt luis­tert kun je de vol­gende links gebruiken.
https://cc5.beheerstream.com/8380/stream
AppBin­nenko­rt beschik­baar voor de mobiele app voor iOs en Android.
Spo­ti­fyRadio Mart is ook op Spo­ti­fy te vin­den. Hier zullen we de nieuw­ste muziek van Radio Mart met je delen.
TuneInLuis­ter naar Radio Mart via TuneIn
Datum
maandag 6 maart 2023
Tijd
19:00
- 20:00 uur
Locatie

radio mArt

Delen

Gerelateerd

Geen zoekresultaten gevonden.