Lancering: Armada, tijdschrift voor wereldliteratuur

Datum
maandag 25 maart 2024
Tijd
16:00
Locatie

OBA Imagine IC
Bijlmerplein 393
1102DK Amsterdam

Arma­da. Tijd­schrift voor wereldlit­er­atu­ur, gas­tredac­teur Thalia Osten­dorf en Imag­ine IC nodi­gen je graag uit voor de pre­sen­tatie van het nieuw­ste Arma­da-num­mer op 25 maart. Dit voor­jaar ver­schi­j­nen in Arma­da onder de titel ‘De vele stem­men van de Caraïben’ stukken van onder meer Babs Gons, Rima Orie, Kevin Headley en Emma van Mey­eren over de Suri­naamse en Caraïbis­che lit­er­atu­ur. Kun­ste­naar Bri­an Elstak illus­treerde de bij­dra­gen in het nummer.

Thalia Osten­dorf, post­doc­tor­aal onder­zoek­er aan de Uni­ver­siteit van Ams­ter­dam, schri­jft in haar inlei­d­ing onder meer over de veel­stem­migheid van deze lit­er­atu­ur: ‘de ver­schil­lende (niet hoofdza­ke­lijk Ned­er­landse) manieren waarop deze bekeken, gelezen en geschreven wordt. Zo ope­nen de auteurs werelden en wegen naar werken bin­nen de Ned­er­land­stal­ige lit­er­atu­ur die Ned­er­land (of zelfs de Ned­er­landse taal) niet als cen­trum hebben en lat­en zien hoe kos­mopoli­tisch de mod­erne Suri­naamse en Caraïbis­che lit­er­atu­ur is. We staan op de schoud­ers van reuzen, en erken­ning van die helden – lit­erair of ander­soor­tig – is een belan­grijk ele­ment van het Caraïbisch lit­eraire landschap.’

Op 25 maart wordt het num­mer feestelijk gep­re­sen­teerd met medew­erk­ing van enkele bij­dra­gende auteurs. Na een inlei­d­ing door Thalia Osten­dorf vertellen Quin­sy Gario, Rima Orie, Julien Igna­cio en Fari­da Nabibaks over hun bij­dra­gen. Allen gaan daar­na onder lei­d­ing van Jesse van Amelsvoort in gesprek over de vele stem­men van de Suri­naamse en Caraïbis­che literatuur.

Uitn­odig­ing: lancer­ing: Arma­da, tijd­schrift voor wereldlit­er­atu­ur
Wan­neer: 25 maart 2024
Tijd:
16.00 uur
Waar:
Imag­ine IC, Bijlmer­plein 393, 1102DK Ams­ter­dam Zuidoost
Aan­melden:
Aan­melden via: j.d.vanamelsvoort@uva.nl

Beeld: Bri­an Elstak

Datum
maandag 25 maart 2024
Tijd
16:00
Locatie

OBA Imagine IC
Bijlmerplein 393
1102DK Amsterdam

Delen

Gerelateerd

Geen zoekresultaten gevonden.