Kleuren van Zuidoost — South East Parade

Datum
zaterdag 1 juli 2023 -
zaterdag 30 september 2023
Tijd
Locatie

Imagine IC
Bijlmerplein 393
1102 DK Amsterdam Zuidoost

Imag­ine IC ver­welkomt al lange tijd bewon­ers, cul­turele instanties en maatschap­pelijke organ­isaties als plek voor gesprek waar zij samen Zuidoost vor­mgeven. Dit gebeurt tij­dens verza­melge­sprekken, in de vaste vit­rine waar een tableau aan ver­halen wordt verteld, en in tijdelijke pre­sen­taties. Samen bespreken we het erf­goed van de buurt. 

Deze zomer pre­sen­teren we een spe­ciale selec­tie uit de reizende foto­ten­toon­stelling ‘Kleuren van Zuidoost’, als eerbe­toon aan de geestelijk vad­er van de South­East Parade: Roy Ristie. In 2018 bedacht hij deze bij­zon­dere parade als mid­del om te verbinden. Sinds 21 decem­ber 2022 is de pre­sen­tatie al te bewon­deren in het straat­beeld van Zuidoost en nu ook bij ons ‘in huis’.  Op lev­ens­grote foto’s van Bijlmer-fotografen Les Adu en Paco Núñez wor­den de deel­ne­mers aan de parade in al hun veelz­i­jdigheid, feestelijkheid en met een duidelijke bood­schap afge­beeld. ‘Wij mak­en dit stadsdeel.’

Deze ten­toon­stelling is tot stand gekomen in samen­werk­ing met Speak Up, Vinger.nl, Sparks Pro­duc­tion, Pop-Up City en de deel­ne­mende groepen. 

Datum
zaterdag 1 juli 2023 -
zaterdag 30 september 2023
Tijd
Locatie

Imagine IC
Bijlmerplein 393
1102 DK Amsterdam Zuidoost

Delen

Gerelateerd

Geen zoekresultaten gevonden.