Keti Koti-scholenontbijt

Datum
maandag 24 juni 2024 -
dinsdag 25 juni 2024
Tijd
09:00
- 12:30 uur
Locatie

Crescendo.

Het keti Koti-scholenont­bi­jt is een pro­gram­ma voor leer­lin­gen uit groep 7 en 8 van ver­schil­lende Ams­ter­damse stads­de­len. Tij­dens het Keti Koti-scholenont­bi­jt ont­moeten leer­lin­gen van basiss­c­holen uit de ver­schil­lende stads­de­len elka­ar en staan ze samen stil bij de beteke­nis van Keti Koti, voor anderen en voor hen­zelf. Gedurende het ont­bi­jt leren de leer­lin­gen elka­ar ken­nen en wis­se­len ze ken­nis, emoties en betekenis­sen van Keti Koti met elka­ar uit. 

Tij­dens het pro­gram­ma gaan de leer­lin­gen met elka­ar ont­bi­jten en wis­se­len ze per­spec­tieven over Keti Koti met elka­ar uit door mid­del van live gesprek, muziek, dans en the­ater. Dit jaar her­denken en vieren we samen met 170 leer­lin­gen uit Ams­ter­dam Keti Koti op 24 en 25 juni op Basiss­chool Crescendo.

Het Keti Koti-scholenont­bi­jt is besloten en exclusief voor scholen die zich hebben aangemeld. Vol­gend jaar erbij zijn? Email educatie@imagineic.nl

Het Keti Koti-scholenont­bi­jt wordt mogelijk gemaakt door de Gemeente Ams­ter­dam en Stads­deel Ams­ter­dam Zuidoost. 

Imag­ine IC wordt onder­s­te­und door het AFK.

Datum
maandag 24 juni 2024 -
dinsdag 25 juni 2024
Tijd
09:00
- 12:30 uur
Locatie

Crescendo.

Delen

Gerelateerd

Geen zoekresultaten gevonden.