Keti Koti-scholenontbijt 2022

Datum
vrijdag 1 juli 2022
Tijd
09:00
- 12:00 uur
Locatie

Na het suc­ces van vorig jaar is het op 1 juli weer tijd voor het Keti Koti-scholenont­bi­jt voor Ams­ter­damse leer­lin­gen uit groep 7 & 8. Tij­dens het Keti Koti-scholenont­bi­jt ont­moeten leer­lin­gen van basiss­c­holen uit aller­lei ver­schil­lende stads­de­len elka­ar en staan ze samen stil bij de beteke­nis van Keti Koti. Wegens het suc­ces van vorig jaar is het Keti Koti-scholenont­bi­jt nog grot­er en zal het ont­bi­jt op 1 juli plaatsvin­den met Ams­ter­damse leerlingen.

We hebben er veel zin in! 

Het ont­bi­jt van 2022 is inmid­dels vol­ge­boekt. Wil je je school aan­melden voor Het Keti Koti-scholenont­bi­jt 2023? Klik dan hier.

Imag­ine IC wordt gefi­nancierd door het Ams­ter­dams Fonds voor de Kun­st. Het Keti Koti scholen-ont­bi­jt wordt mede mogelijk gemaakt door Stads­deel Zuidoost, Fonds voor Cul­tu­ur­par­tic­i­patie, Sticht­ing Zabawas, Stu­diomei­boom, ROC van Ams­ter­dam, de Rein­wardt Acad­e­mie en Albert Heijn.

Datum
vrijdag 1 juli 2022
Tijd
09:00
- 12:00 uur
Locatie
Delen

Gerelateerd

Geen zoekresultaten gevonden.