Keti Koti 2023 bij OBA Imagine IC

Datum
vrijdag 30 juni 2023
Tijd
14:00
Locatie

OBA Imagine IC
Bijlmerplein 393
1102 DK Amsterdam

Op 30 juni staan wij stil bij Keti Koti (ofwel Eman­ci­pa­tion Day) de dag erna. Op deze dag her­denken wij 150 jaar afschaffing van de slav­ernij in Suri­name en vieren wij de vri­jheid. Dit willen we samen doen door op 30 juni 2023 in gesprek te gaan over vri­jheid, eman­ci­patie en empathie. En ook is dit de eerste keer dat we onze nieuwe pod­cast lat­en horen die we mak­en in samen­werk­ing met Kip Republic. 

Free Heri Heri for all: op 1 juli 2023 delen we gratis heri heri maaltijden uit bij OBA Imagine IC.

Free Heri Heri For All is een con­cept van KIP Repub­lic en een ini­ti­atief om Ams­ter­dam te vereni­gen door de hele stad uit te nodi­gen om een heri heri maalti­jd te eten en zo geza­men­lijk dan wel sym­bol­isch de afschaffing van Slav­ernij op 1 juli 1863, samen te her­denk­ing en te vieren. 

Over het gerecht

De heri heri betekent helen. Het gerecht is een een­pans gerecht dat bestaat uit aard­vrucht­en cas­save, zoete aar­dap­pel, groene en gele bana­nen, gebakken zoute vis (kabel­jauw) en een ei. Van­daag de dag is heri heri een gerecht dat cul­tureel gezien mensen verbindt met vooroud­ers en dus verbind met geschiede­nis. In de afro dias­po­ra is het vooral ook een favori­et en een gerecht wat vaak gemaakt wordt tij­dens ver­schil­lende vierin­gen.

Dit jaar maakt de Free Heri Heri maalti­jd deel uit van het pro­gram­ma op 30 juni 2023. Voor aan­wezi­gen zal één maalti­jd per per­soon beschik­baar zijn. Aan­melden ver­plicht via onder­staande knop! 

Illus­tratie door: Diana Ejai­ta

Programma 30 juni 2023

Daar­naast hebben we in samen­werk­ing met OBA ver­schil­lende programma’s van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Ronald
Afa­ka schrift Ronald, is bezig met de Suri­naamse dialect die er bestaan, op papi­er te kri­j­gen. Hij zal tij­dens zijn pre­sen­tatie uit­leggen hoe hij dit doet en hoe hij op dit punt is gekomen. 

Prak­seri
Live Call Kevin Head­ly is een suri­naamse schri­jver uit para­mari­bo, hij schreef vorig jaar met een aan­tal andere suri­naamse schri­jvers het boek Prak­seri, over ver­geten ver­halen of ver­halen die mensen moeten horen. We doen een live zoom call tussen ams­ter­dam en suriname.

Awas­sa work­shop
We willen in de voormid­dag, voor de voorstelling begint een kleine work­shop geven waar­bij er een klassieke suri­naamse dans wordt behan­deld en je zelf ook mee kan doen om deze dans onder de knie te krijgen

TINTEN
TINTEN (11+) is een kleine en intieme dialoogvoorstelling voor tieners ron­dom de belevenis­sen van een danser van kleur. Hoe voelt het op dit moment om in Ned­er­land te lev­en? In TINTEN wordt het per­soon­lijke ver­haal van de danser ver­w­even met infor­matie over insti­tu­tion­eel racisme. Een belan­grijk onderdeel van de voorstelling is het gesprek tussen de danser en de klas na afloop over het the­ma. Een dialoog. Niet groot over poli­tiek, maar een open en kwets­baar gesprek zodat het invoel­baar wordt wat het betekent om met een kleur in Ned­er­land te leven. 

Wat? Keti Koti bij OBA Imag­ine IC
Wan­neer: 30 juni 2023
Tijd: 14.00 — 16.00 uur
Pri­js: Gratis natu­urlijk! Aan­melden via de vol­gende link wel ver­plicht
op = op
Waar:
OBA Imag­ine IC, Bijlmer­plein 393, 1102 DK Amsterdam

Datum
vrijdag 30 juni 2023
Tijd
14:00
Locatie

OBA Imagine IC
Bijlmerplein 393
1102 DK Amsterdam

Delen

Gerelateerd

Geen zoekresultaten gevonden.