Imagine IC @ Opening Huis van Alle Talen

Datum
zaterdag 4 september 2021
Tijd
16:00
- 17:00 uur
Locatie

OBA Imagine IC, Bijlmerplein 393, 1102 DK Amsterdam Zuidoost

Vier met ons mee dat OBA nieuwe col­lec­ties onder de naam Huis van Alle Tal­en kri­jgt. Spe­ci­aal voor de open­ing van Huis van Alle Tal­en ver­zorgt Imag­ine IC een rondlei­d­ing door de Vit­rine Van Zuidoost, waarin nu een exposi­tie te zien is over Perez Jong Loy, de man achter de ‘1873’-button. Perez was een activist die zich op ver­schil­lende ter­reinen ver­roerde. Onver­moeibaar zette Jong Loy zich in om de slav­erni­jgeschiede­nis in Ned­er­land zicht­baar te mak­en en racisme te bestri­j­den. De rondlei­d­ing wordt ver­zorgd door Jules Rijssen, verza­mel­netwerk­er Imag­ine IC. Aan­melden ver­plicht in ver­band met een beperkt aan­tal plekken. Mail naar info@imagineic.nl met je naam en hoeveel mensen je mee neemt. 

Er zijn ver­schil­lende activiteit­en naast onze rondlei­d­ing, zoals: Indi­aas-Hin­does­taanse dans- en muziekvoorstelling, een pan­elge­sprek met schri­jvers, een lez­ing van The Black Archives, een kinder­work­shop “Afrikaanse kleuren” en een work­shop voor oud­ers over opvoe­den. Een boorde­vol pro­gram­ma dus voor jong en oud! Ben je er bij?

Programma van de OBA:

Indi­ase-Hin­does­taanse dans en muziekvoorstelling door Saraswati Art Een unieke dans­voorstelling van jong tal­ent: kinderen uit de dans­groep Natya Sud­ha dansen Bhara­ta Natyam: een prachtige klassieke dans­vorm uit Zuid India.
Dansers: Diya Naveen, Adi­ti Rajeev, Shra­vani Karan­gi, Ira, Anagha Gad­dam en Gopi­ka.
Bansuri (Indi­ase bam­boe­fluit) – Saniya Kish­na
Table – Aaryan Kisha
Chore­ografie – Chadra She­o­ratan

Jil­lian Emmanuels: Leer meer over het ver­groten van het leesplezi­er voor jouw kind. Ik weet dat jij als oud­er iedere dag ontzettend hard je best doet. Je wilt het beste voor je kinderen en naast je werk, je me-time, je tijd met vrien­den en vriendin­nen weet ook zij dat opvoe­den ontzettend uitda­gend is. En toch doen we het dag in, dag uit, dwars door een pan­demie heen, ter­wi­jl we werken en onze kinderen waar we zoveel van houden op onze lip hebben. Na jaren in de jeugdzorg, gehand­i­capten­zorg, welz­i­jn­swerk en het onder­wi­js gew­erkt te hebben ont­dek­te zij haar passie, de kern van opvoe­den zit hem bij de oud­ers. Hoe bewuster jij als oud­ers je keuzes maakt, des te meer voorde­len je kinderen ervan ervaart. Hoe beter jij weet hoe je moet han­de­len, des te fijn­er jul­lie het samen hebben. In deze work­shop voor oud­ers van kinderen tot 12 jaar kri­jg jij in het kort te horen wat het belang is van lezen en hoe je ervoor kan zor­gen dat ook jouw kind met plezi­er aan de slag gaat. 

Afro-bieb kinder­work­shop: de lievel­ingsver­halen van Neson Man­dela In deze work­shop neemt Elvi­ra Sem­moh je mee langs de ver­halen en kleuren van Afri­ka. Ze leest voor uit een bij­zon­der boek uit de faro-bieb: een selec­tie van de lievel­ingsver­halen van Nel­son Man­dela, het zijn rijke, prachtig geïl­lus­treerde ver­halen. Daar­na ga je zelf aan de slag met de kleuren­pracht van Afri­ka in een work­shop.

In gesprek met The Black Archives over de bij­zon­dere geschiede­nis van de Bijlmer. Mede-oprichters van The Black Archives Mitchell Esa­jas en Wouter Pocornie nodi­gen lokale kun­ste­naars en mak­ers uit om over hun werk te vertellen.

World open jazz con­certs ein­delijk is het zover: het eerste con­cert na coro­nati­jd gaat tij­dens deze open­ing van start: jazz muziek van world jazz open con­certs!

Een spel­dialoog door Sticht­ing QFWF: ga in gesprek aan de hand van een speel­bord over de vraag “wat betekent inclusiviteit?”

Wil je meer lezen over de open­ing van Huis van Alle Tal­en? Ga dan naar de web­site van de OBA.

Datum
zaterdag 4 september 2021
Tijd
16:00
- 17:00 uur
Locatie

OBA Imagine IC, Bijlmerplein 393, 1102 DK Amsterdam Zuidoost

Delen

Gerelateerd

Geen zoekresultaten gevonden.