Imagine IC bij het LKCAtelier: Jongeren en erfgoed

Datum
donderdag 3 februari 2022
Tijd
15:00
- 17:00 uur
Locatie

In dit LKCAte­lier staan jon­geren en (imma­terieel) erf­goed cen­traal en vooral de vraag: hoe werk je in co-cre­atie met jon­geren aan het onder­zoeken en zicht­baar mak­en van erfgoed?

Samen met LKCA, het Ned­er­lands Open­lucht­mu­se­um en jon­geren uit Pre­sikhaaf ga je in gesprek over de lessons learned van de pro­jecten die zij samen in de wijk hebben gedaan. Ook ga je in break-out rooms aan de slag met het erfgoed.

Praat erfgoed met me

In het pro­gram­ma ‘Praat erf­goed met me’ onder­zoeken jon­geren, aan de hand van de meth­ode ‘emo­tienetwerken’, welke (alledaagse) spullen beteke­nis hebben voor hen­zelf en anderen uit hun buurt. Vra­gen die telkens terugkomen zijn: hoe geef je ruimte aan jon­geren om hun stem te ont­dekken en te lat­en horen? Hoe luis­ter je actief naar wat ze te zeggen hebben? En wat doe je met hun input?

Voor het Ned­er­lands Open­lucht­mu­se­um en Ken­nis­cen­trum Imma­terieel Erf­goed Ned­er­land was dit iets nieuws. Zij hebben in 2020 en 2021 in co-cre­atie met jon­geren van Pre­sikhaaf Uni­ver­si­ty het erf­goed van de wijk Pre­sikhaaf onder­zocht en zicht­baar gemaakt. Van het brain­stor­men over en het schri­jven, uitvo­eren en eval­ueren van een pro­ject­plan. Welke lessen trekken zij hieruit?

Programma

15:00 uurWelkom
15:05 uurPre­sen­tatie ‘This is Prikko’ door Ned­er­lands Open­lucht­mu­se­um, Pre­sikhaaf Uni­ver­si­ty en Ken­nis­cen­trum Imma­terieel Erf­goed Nederland
15:25 uurPre­sen­tatie ‘Praat erf­goed met me’ door Eline Min­naar
Imag­ine IC
16:00 uurTerugkop­pel­ing foto opdracht
16:10 uurIn break-out rooms uiteen
16:45 uurPle­nair terugkop­pe­len en vooruitblik

Voor wie?

Dit Ate­lier is inter­es­sant voor muse­um- en erf­goed edu­ca­toren, jon­geren­werk­ers en cul­tu­ur­coach­es die werken met jongeren.

Datum
donderdag 3 februari 2022
Tijd
15:00
- 17:00 uur
Locatie
Delen

Gerelateerd

Emotienetwerken in een educatieve omgeving is een oefening die deelnemers erfgoedwijs maakt. Erfgoedwijsheid foto guus dubbelman voor panna's en akka's kids in beeld zonder gezicht

Erfgoedwijsheid

Erfgoedwijsheid is het geheel aan competenties die mensen in staat stellen om zich kritisch tot erfgoed te verhouden en het gesprek daarover te voeren. Emotienetwerken in een educatieve omgeving is een oefening die deelnemers erfgoedwijs maakt.