Hiphop is erfgoed: belang en positie van dj’s

Datum
maandag 22 juli 2024
Tijd
17:30
- 20:30 uur
Locatie

OBA Imagine IC
Bijlmerplein 393
1102 DK Amsterdam

Tij­dens deze bijeenkomst gaan we dieper in op de invloed en beteke­nis van DJ’s bin­nen de hiphop­cul­tu­ur en waarom hiphop erf­goed is. We doen dat met gas­ten Rich Med­i­na ( @richmedina ), DJ TLM ( @djtlm ) en DJ T‑cha ( @tt.tsha ).

Arjun Chad­ha ( @arjunchadha1 ), jour­nal­ist en bek­end van o.a. ‘Get Famil­iar’ Mag­a­zine, zal de avond mod­er­eren en alles in goede banen lei­den. Samen gaan we ont­dekken hoe het is om actief te zijn als DJ in de hiphop­w­ereld.

Rich Med­i­na zal een lez­ing geven over het belang van afkomst in de enter­tain­mentin­dus­trie, en er zal een pan­elge­sprek plaatsvin­den over de beteke­nis van DJ zijn bin­nen de hiphop­cul­tu­ur.

Aan­melden via Eventbrite.

Hiphop is erf­goed is een samen­werk­ing tussen Foun­da­tionOBA en Imag­ine IC. Als onderdeel van de gesprek­sreeks ‘Hiphop is erf­goed’, ver­bre­den we onze hori­zon. Hiphop is erf­goed. Break­ing, Dj-ing, Mc-ing en graf­fi­ti zijn hiphop. Maar hiphop is meer. Hiphop beïn­vloedt ook fash­ion, taal en activisme. Voor veel hiphop arti­esten en fans heeft hiphop ook een geheugen. Wat is de rol van dit geheugen bin­nen hiphop? Hoe wordt dit doorgegeven van one gen­er­a­tion to the next? Hoe bewaren we hiphop erf­goed voor de toekomst en vooral, wie bepaalt dat? Een gesprek over hiphop en erfgoed.

Hiphop is erf­goed
22 juli 2024
17.30 — 20.30 uur
OBA Imag­ine IC
Bijlmer­plein 393
1102 DK Ams­ter­dam
Aan­melden via Eventbrite ver­plicht in ver­band met catering!

Datum
maandag 22 juli 2024
Tijd
17:30
- 20:30 uur
Locatie

OBA Imagine IC
Bijlmerplein 393
1102 DK Amsterdam

Delen

Gerelateerd

Geen zoekresultaten gevonden.