Kijk terug: Gespreksstof Vrouwen in beweging, the legacy

Datum
donderdag 7 oktober 2021
Tijd
19:00
- 21:00 uur
Locatie

OBA Imagine IC
Bijlmerplein 393
1102 DK Amsterdam

Op 7 okto­ber organ­iseerde Imag­ine IC in samen­werk­ing met de OBA een Gespreksstof genaamd ‘Vrouwen in beweg­ing, the lega­cy’. Deze aflev­er­ing stond spe­ci­aal in het teken van Black Achieve­ment Month en ging over de zwarte, migranten- en vluchtelin­gen­vrouwen­be­weg­ing (zmv-vrouwen­be­weg­ing) die in de jaren ’70 en ’80 actief was. In het gesprek blik­ten Glo­ria Wekker, Ernes­tine Com­val­ius en Nan­cy Jouwe terug op de beweg­ing, haar nalaten­schap en haar heden­daagse invloed. De drie vrouwen zijn van­daag de dag nog bezig met zwarte vrouwengeschiede­nis en eman­ci­patie en geven hun ken­nis en ervar­ing graag door aan de jonge gen­er­atie. Samen schreven zij bijvoor­beeld als ‘Zwarte Jacobines’ onlangs mee aan het Zwart Man­i­fest. Het gesprek werd gemod­ereerd door Jaleesa Clows.

‘Vrouwen in beweg­ing, the lega­cy’ is in zijn geheel terug te bek­ijken op het YouTube kanaal van Imag­ine IC.

Foto head­er: LOSON uit de Vit­rine van Zuidoost.

Imag­ine IC doc­u­menteert het dagelijks lev­en in de buurt, om in stad en land erf­goed­col­lec­ties aan te vullen

Datum
donderdag 7 oktober 2021
Tijd
19:00
- 21:00 uur
Locatie

OBA Imagine IC
Bijlmerplein 393
1102 DK Amsterdam

Delen

Gerelateerd

Geen zoekresultaten gevonden.