Gespreksstof Collectie Kempering

Datum
donderdag 30 januari 2020
Tijd
17:30
- 20:30 uur
Locatie

Imagine IC, Bijlmerplein 393. 1102DK, Amsterdam Zuidoost

De sloop garage Kempering in Amsterdam Zuidoost staat al een aantal jaar in het centrum van de belangstelling. Niet eerder hebben in Zuidoost bewoners, activisten, erfgoedspecialisten en graffiti-experts zich gezamenlijk zo intensief beziggehouden met het behoud van cultureel erfgoed en onroerend goed. Uit de vele verhalen die eerder vastgelegd zijn door Imagine IC spreekt, ondanks de verloedering die langzaam intrad, vooral de aantrekkingskracht van de garage. Maar na de vele plannen die de revue zijn gepasseerd om de Kempering garage in zijn geheel te behouden, is in het jaar 2020 alle energie gericht op het behoud van onderdelen van de sloopgarage. Begin november 2019 vond een eerste schouw plaats waarbij een deelnemende groep betrokkenen een inventarisatie maakte van wat zij het bewaren waard vinden uit de garage. Deze inventarisatie leverde een enorme lijst op.

Op 30 januari zal daarover door worden gepraat bij Imagine IC tijdens Gespreksstof: Collectie Kempering. Ook zullen de eerste keuzes worden gemaakt over de te behouden onderdelen. Bewoners van Zuidoost en omwonenden zijn dan ook van harte uitgenodigd om er over mee te praten. In deze gespreksstof sessie willen we samen met jullie en een panel bespreken wat er van waarde is en wat behouden zou moeten worden? En waarom? En als het behouden moet worden wie is dan bereid de collectie of delen van de collectie in beheer te nemen? Kunnen we gezamenlijk tot een voorlopig advies komen aan de collega’s in het erfgoedveld?

Wil je ook meepraten?

Je bent van harte welkom. De toegang is gratis - maar aanmelden is verplicht via info@imagineic.nl (o.v.v. Gespreksstof Collectie Kempering )

Wanneer:      Donderdag 30 januari 2020
Waar:              Imagine IC, Bijlmerplein 393
Tijd:                 18:3 0uur – 20:30 uur
Aanmelden: info@imagineic.nl

(inloop met maaltijd van 17:30 uur tot 18:30 uur)

Datum
donderdag 30 januari 2020
Tijd
17:30
- 20:30 uur
Locatie

Imagine IC, Bijlmerplein 393. 1102DK, Amsterdam Zuidoost

Delen

Gerelateerd

Imagine IC - tentoonstelling Kempering-13_

Herdenken

Kempering: Modern Monument

Kempering: modern monument presenteert de uiteenlopende herinneringen die buurtbewoners aan deze garage bewaren. Zij vertellen hoe er in de loop van de tijd niet alleen is geparkeerd, maar ook gesport, gewerkt, gekraakt en gekerkt. Samen onderzoeken we de waarde van de parkeergarage. Wie wil haar meenemen de toekomst in? Waarom? Hoe? Zo niet als tastbaar monument van de Bijlmer, van de hele stad of het land – dan toch als monumentale herinnering?