Gat in mijn hart vertoning + gesprek — VERPLAATST

Datum
zaterdag 8 oktober 2022
Tijd
Locatie

Imagine IC
Bijlmerplein 393

1102 DK Amsterdam Zuidoost

Deze ver­ton­ing wordt ver­plaatst. We mak­en zo snel mogelijk de nieuwe datum bek­end. Schri­jf je in op de nieuws­brief om de uitn­odig­ing in je mail­box te ontvangen. 

Op 8 okto­ber 2022 zal de doc­u­men­taire van Omroep Zwart over de Bijlmervliegramp, Een gat in mijn hart te zien zijn bij ons, met aanslui­tend gesprek. 

Deze doc­u­men­taire gaat over de Bijlmervliegramp. Veel buurt­be­won­ers zien de ramp gebeuren, ver­liezen hun huis, fam­i­liele­den of vrienden.

Ook kinderen zien het vlieg­tu­ig, de vuurzee waaruit mensen proberen te ontsnap­pen en het gat dat overbli­jft. Akwasi Ansah zag dit alles op 4‑jarige leefti­jd, vanu­it het raam van de flat tegen­over Groen­eveen. Op school maak­ten hij en andere kinderen uit de buurt tekenin­gen en ver­halen over wat zijn zagen, die wer­den gebun­deld in een boek.

Nu, 30 jaar lat­er, begint Akwasi een zoek­tocht vanu­it de ver­halen en tekenin­gen uit dat boek. In ‘Een gat in mijn hart’ gaat Akwasi samen met zijn lotgenoten de con­frontatie met hun trau­ma aan. Welke plek hebben de ervarin­gen van 30 jaar gele­den van­daag de dag nog in hun lev­en? Is het trau­ma iets om te op te lossen, of juist iets wat de ruimte ver­di­ent om er te zijn?

Op zater­dag 8 okto­ber 2022 kijken we samen naar de doc­u­men­taire en prat­en we na over deze gebeurte­nis en de documentaire. 

Aan­melden kan via info@imagineic.nl en bek­ijk de trail­er voor de doc­u­men­taire hier.

Gat in mijn hart ver­ton­ing + gesprek
Wan­neer: 8 okto­ber 2022
Tijd: 16.00 uur
Waar: Imag­ine IC
Aan­melden via: info@imagineic.nl

Datum
zaterdag 8 oktober 2022
Tijd
Locatie

Imagine IC
Bijlmerplein 393

1102 DK Amsterdam Zuidoost

Delen

Gerelateerd

Geen zoekresultaten gevonden.