1 maart 2021: Luister live naar Een ander perspectief over lokale media

Datum
maandag 1 maart 2021
Tijd
15:00
- 16:00 uur
Locatie

Op de radio (via de kabel via 105.5 MHz en de ether via 107,9 MHz) // via de live stream

Elke eerste maandag van de maand maakt Imag­ine IC live vanu­it Egel­donk 50 de radio show Een ander perspectief. 

Tussen 19.00 — 20.00 (en tij­dens de avond­klok ook op een ander tijd­stip te horen, op 1 maart live tussen 16.00 — 17.00 uur) zijn we live te horen via mArt Radio. 

Onderwerp gesprek en gasten

In de uitzend­ing van 1 maart zullen we het met gas­ten Hen­no Eggenkamp en André Anto­nius hebben over lokale media in Zuidoost. Onze uitzend­ing van 1 maart gaat over de rol en func­tie van de lokale media/radio in Zuidoost. Omdat we lat­er dit jaar een project over lokale media hebben. Voor dit project willen we de func­tie van lokale media onderzoeken. 

Lokale media in Zuidoost

In Zuidoost hebben we achtereen­vol­gens gehad de Lokaal Omroep Bijlmer (LOB), METRO en daar­na RAZO gekre­gen als radio — en tv-plat­form. Bin­nen dit plat­form oper­eren er ver­schil­lende radio — en tv-aan­bieders. Daar­naast zijn er ook nog tal van lokale medi­apro­gram­ma­mak­ers die recht­streeks via Salto hun medi­a­di­en­sten aan­bieden gericht etnisch zeer diverse luis­ter- en kijk­er­spub­liek. We gaan in deze uitzend­ing op zoek naar antwo­or­den als welke groepen waren er op lokale media gebied actief en welke rol speelt lokale media in de beeld­vorm­ing van Zuidoost? 

Praat mee!

We gaan graag in gesprek met jul­lie omdat jul­lie input ook erg belan­grijk voor ons is. Bel tij­dens de live uitzend­ing (1 maart 2021, tussen 16.00 — 17.00 uur) naar 020–4714291 of 020–3541202 om mee te prat­en of onze gas­ten vra­gen te stellen. 

Mee luisteren kan via mArt Radio: 

Of via een van de vol­gende mogelijkheden: 

Fre­quen­tiesmArt Radio is bij­na over­al in het land te beluis­teren. En wel via: de kabel via 105.5 MHz en de ether via 107,9 MHz
Dig­itenneRadio mArt is via Dig­itenne te beluis­teren bij ‘radio’
Dig­i­tale tv / radioKPN inter­ac­tieve tv: kanaal 1125
XS4ALL: 986
IPTV: 2031
Zig­go: kanaal 1364
Salto live
DAB+Bin­nen DAB+ kun je NIET Radio mArt selecteren. DAB+ is radio luis­teren via een dig­i­taal sig­naal. Hier­mee kun je over­al in Ned­er­land zon­der ruis radio luis­teren zon­der opnieuw af te hoeven stemmen.
Online luis­terenWan­neer je via een inter­ne­tra­dio of via bijvoor­beeld iTunesVLC of Winamp naar Radio mArt luis­tert kun je de vol­gende links gebruiken.
https://cc5.beheerstream.com/8380/stream
AppBin­nenko­rt beschik­baar voor de mobiele app voor iOs en Android.
Spo­ti­fyRadio Mart is ook op Spo­ti­fy te vin­den. Hier zullen we de nieuw­ste muziek van Radio Mart met je delen.
TuneInLuis­ter naar Radio Mart via TuneIn

Pho­to cred­it: mArt Radio

Datum
maandag 1 maart 2021
Tijd
15:00
- 16:00 uur
Locatie

Op de radio (via de kabel via 105.5 MHz en de ether via 107,9 MHz) // via de live stream

Delen

Gerelateerd

Verzamelbijeenkomst De opkomst van de lokale media in Amsterdam Zuidoost

Dagelijks Leven

Tune In, Fade Out

Zuidoost kent een lange traditie van media-maken. Wat begon als radiopiraterij is inmiddels uitgegroeid tot een enorm divers netwerk van lokale radiomakers. Tune In, Fade Out laat je kennis maken met de makers van toen en nu. Ook onderzoekt het de luisterbehoeften van de bewoners van Zuidoost. Heeft radio hedendaags nog wel een plek in ons luistergedrag?