Black Heritage Festival bij Imagine IC

Datum
donderdag 22 juni 2023
Tijd
Locatie

Black Her­itage Fes­ti­val geor­gan­iseerd door Untold is een fes­ti­val waar kun­st, cul­tu­ur, geschiede­nis en erf­goed samenkomen mid­dels diverse activiteit­en in Almere, Ams­ter­dam, Berg en Dal, en Rotterdam. 

Het pro­gram­ma met het the­ma Black Cul­ture bestaat uit the­ater­voorstellin­gen, lezin­gen, work­shops, talk­shows mas­ter­class­es waar­bij ken­nis over Afrikaanse cul­turen wordt gedeeld met jong en oud. Mak­ers en pub­liek komen bij elka­ar voor inspi­ratie en ken­nisuit­wissel­ing over de geschiede­nis, heden en toekomst van Afrikaans imma­terieel erfgoed.

Op 22 juni 2023 een lez­ing van Fran­cio Guade­loupe bij Imag­ine IC. 

Lat­er meer informatie… 

Datum
donderdag 22 juni 2023
Tijd
Locatie
Delen

Gerelateerd

Geen zoekresultaten gevonden.